• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Файловий архів

ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ

Година спілкування з елементами тренінгу у 9А кл (вч Фочук Л.В.)

Мета: з’ясувати суть понять «успіх», «успішна людина»; розвива­ти навички самопрезентації, вміння аналізувати свої дії, вчинки, роби­ти висновки; виховувати впевненість, цілеспрямованість, віру в успіх.

Завдання: надати інформаційну підтримку з порушених питань, допомогти учням пізнати себе, допомогти зробити крок до самопіз­нання, усвідомити свої позитивні риси.

Обладнання: плакат «Пісочний годинник», схема «Портрет успішної людини», роздатковий матеріал (додатки 1—4).

Структура заняття

I. Оголошення теми, мети, завдань заняття (2 хв).

II. Вступ (10 хв).

III. Основна частина (ЗО хв).

IV. Підсумки заняття (3 хв).

Хід заняття

I. Оголошення теми, мети, завдань заняття

II. Вступ

Кожен хоче чогось досягти у житті, щоб мати можливість пишатися собою. Чому ж од­ному це вдається, а іншому ні. Адже людина має реальні мож­ливості керувати власним жит­тям і розвитком, розвивати власне «Я», виявити «іскру Божу», досягти відчуття впев­неності й надійності. Життєва мета людини спрямована на досягнення добра, щастя, успіху.

Саме про успіх, шляхи його досягнення і піде сьогодні мова.

1. Вправа «Очікування»

Учитель. Ваше завдання — написати на клейких аркушах кількома словами свої очікування від тренінгу. По черзі наклеїти їх на плакат із заздалегідь намальованим пісочним годинником, при цьому озвучую­чи свої думки.

Я сподіваюся, що ваші очікування будуть виправдані!

III. Основна частина

1. Бесіда

Які слова ви асоціюєте зі словом « УСПІХ»?

Учитель. Дайте відповіді на запитання:

Що таке успіх? (Успіхдосягнення (значні) в роботі, позитивні наслідки; громадське визнання досягнень.)

Який буває успіх? (Життєвий, професійний.)

Від чого залежить життєвий та професійний успіх?(Життєвийвід особистих якостей, характеру, а професійнийвід правильного вибору професійної діяльності, активності, наполегливості.

Справді, професійна діяльність — одна з найважливіших сфер людського життя. Саме в ній людина проявляє та розкриває свої осо­бисті якості, здібності, таланти.

Коли ви приймаєте рішення, яку професію вам обрати, потрібно враховувати інтереси, нахили і потреби ринку праці в кадрах.

Хочу Можу Потрібно

(інтереси, (здібності, (потреби

нахили) стан здоров'я) ринку)

Необхідні знання і хоча б крапля таланту. Але й без таланту люди досягають успіху.

Чи багато досягне у житті песиміст?

Хтось із вас хоче знайти роботу, яка дала б йому можливість реалі­зувати себе як професіонала, творчу особистість. Хтось бачить свою реалізацію в служінні на користь суспільству. Дехто мріє про досяг­нення високого становища серед громади, великі статки. Всі ваші мрії мають право на існування. Але треба усвідомлювати — аби мрії збува­лися, слід працювати над їх втіленням, не відриватися від реалій жит­тя. Гарантія успішності — в активності самої людини, наполегливості в реалізації задуманого, правильному виборі професійної діяльності.

• Яка, на вашу думку, успішна людина? Які якості їй властиві? (Людина, яка має значні досягнення в роботі, громадське визнання; фінансово незалежна...)

2. Вправа «Портрет успішної людини»

Учитель. Зараз вам потрібно по черзі написати на ватмані ті якості, які, на вашу думку, властиві успішній людині. (Гчучкість, уміння зміню­ватися, розвинене мислення, відкритість, комунікабельність, амбіцій­ність, бажання постійно змінюватися, самовдосконалюватись.)

3. Вправа «Автопортрет»

V. Перелічити свої досягнення. (Досконало володію комп ’ютером, вільно спілкуюсь іноземною мовою, учасник художньої самодіяльнос­ті, президент учнівського самоврядування...)

VI. Заповнити таблицю. Це допоможе навчитися характеризувати себе та інших.

Позитивні риси

Негативні риси

Ставлення до навчання

Цілеспрямованість,

наполегливість

Нерішучість

Ставлення до інших

Великодушність,

безкорисливість

Нестриманість

Ставлення до себе

Вимогливість,

справедливість

Невпевненість у собі

3. Заповнити сторінку «За що я себе поважаю?» та побудувати дім свого «Я» (див. додатки 2,

Вислови людей про успіх

Випадкових перемог не буває. Успіх приходить до тих, хто ру­хається вперед, до тих, хто роз­поділяє свої сили з розумом.

Людина лише там чогось до­магається, де вона сама вірить у свої сили.

Найголовніша формула успіху – знання, як поводитися з людьми. Т.Рузвельт.

Успіх залежить від того, як високо ти можеш підстрибнути, відштовхнувшись від самого дна. Д.Патон.

Успіхи свідчать про те, на що ти спроможний, а невдачі — про те, чого ти вартий.

Людина зростає тоді, коли тягнеться вгору. (М. Горький)

Своїм успіхом кожна людина значною мірою зобов’язана думкам, які сама про себе створила. Е.Берн.

Для успіху не треба бути набагато розумнішим за інших, треба просто бути на день швидшим від більшості. Л.Сцілард.

Успіх не розшукуватиме тебе. Ти сам маєш його шукати. І.Бройан

4. Розповідь

Учитель. Швидше досягає успіху людина, яка вже усвідомила свій успіх. Не бійся здаватися хвальком. Умій розповідати про свої успіхи. Намагайся частіше згадувати минулий успіх і, головне, пам’ятай по­чуття, які ти пережив при цьому. Це створює певну атмосферу успіху, звичку на успіх. При кожній наступній удачі згадуй попередні й таким чином зміцнюй почуття впевненості в собі.

«Учіться більше на своїх успіхах, ніж невдачах», — зазначав ві­домий учений Б. Холдейн. Звичайно, аналізуючи будь-яку завершену справу, ти повинен з’ясувати, де вчинив правильно, а де схибив. Усві­домивши помилки, намагайся уникати їх надалі, а думки про невда­чі викинь із голови і займайся краще аналізом методики виконання успішно завершених справ, щоб убезпечити себе від невдач у май­бутньому. Кажуть, коли І. Павлова студенти запитали, які передумови успіху та як його досягти, він відповів: «Треба любити те, що робиш, і йти крок за кроком». Добре запам’ятай ці слова. Ось, наприклад, як тренуються штангісти. Спочатку вони підіймають легшу вагу, а далі поступово її збільшують, додаючи на штангу диск за диском. Так само роби і ти. Не переоцінюй своїх сил, здібностей, інакше будеш розчаро­ваний і втратиш відвагу на майбутнє.

Вироби у себе звичку реагувати на невдачі й неприємності опти­містично.

У прикрій ситуації хай у тебе не опускаються руки, навпаки, ак­тивно шукай із неї вихід, через деякий час така активність у складних ситуаціях, а також при вирішенні проблем стане для тебе природною. Звичка почне спрацьовувати тоді, коли ти знову опинишся у подібній ситуації, і ти автоматично займеш активну позицію.

І навпаки, той, хто в такому становищі зневірився у своїх силах, був пасивним, у майбутньому в подібних обставинах здебільшого по­водитиметься так само.

Усі проблеми, чи то особисті, чи громадські, враз здаються мен­шими, як тільки ми стаємо супроти них і якнайактивніше докладаємо зусиль, щоб їх вирішити.

На шляху до успіху нас може спіткати невдача. Ознайомтеся з при­кладами відомих «невдах». Усі ці приклади демонструють, що диви­тися на проблеми потрібно як на можливість саморозвитку. Варто це зрозуміти і в це повірити — і все вийде.

Генрі Форд повністю збанкрутував у результаті своїх перших п’яти комерційних проектів.

Уолта Діснея звільнили з газети за брак ідей. Перш ніж побудува­ти Діснейленд, він кілька разів був оголошений банкрутом.

Альберт Енштейн писав: «Я думаю і думаю протягом місяців і років. Дев’яносто дев’ять моїх ідей — абсолютна нісенітниця. Істини досягає сота».

Вісімнадцять видавців відкинули оповідання Річарда Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон», а через п’ять років «Чайка» продана тиражем сім мільйонів екземплярів.

Пікассо написав понад 20 000 картин, значна кількість яких не мала цінності. Проте з кожною спробою він вчився і відточував свою техніку.

Едісона запитали: «Правда, що у вас було понад 10 000 невдач до того, як ви винайшли лампочку?». «Це не були невдачі, — відповів учений. — Це були випробування. І з кожного з них я дізнавався, чого мені не треба робити».

Чи можуть досягти успіху люди з фізичними вадами?

Бетховен творив музику і після того, як зовсім утратив слух. Найвидатніший поет античності Гомер — був сліпим. Мітель Сервантес був одноруким.

Інформаційний центр. Відо­мий російський учений Костян­тин Ціолковський з дитинства був глухим. Можливо, саме це стало своєрідним стимулом його розвитку. В автобіографії вчений писав: «Глухота була моїм погоничем, батогом, який гнав мене все життя. Вона віддаляла мене од людей, при­мушувала зосередитися, відда­тися своїм навіяним наукою думкам. Без неї я б ніколи не зробив і не закінчив стільки праць».

Ми говорили про таланови­тих людей, які досягли успіху, а зараз я пропоную тест «Чи здатні ви досягти успіху?».

Ви можете визначити ваше життєве кредо, давши відповіді на запитання.

Тест «Чи здатні ви досягти успіху?»

1. Успіх у справах, на мій погляд, забезпечується:

а) допомогою друзів;

б) спільною роботою;

в) моєю цілеспрямованістю.

2. Дружба для мене:

а) підтримка;

б) співпраця;

в) самоствердження.

3. Потрапивши у несподіва­ну, ризиковану ситуацію, я:

а) шукаю допомоги;

б) покладаюсь і на себе, і на партнерів;

в) приймаю рішення і вжи­ваю необхідні заходи само­стійно.

4. Справжній професіонал, на мою думку, відрізняється:

а) посидючістю і дисциплі­нованістю;

б) підготовкою;

в) рішучістю.

5. Яка з геометричних фігур вам найбільше подобається:

а) квадрат:

б) круг;

в) трикутник.

6. Коли мені сподобалась особа протилежної статі, я:

а) чекаю від неї ініціативи;

б) поступово входжу в кон­такт із нею;

в) говорю про це їй(йому) відразу й рішуче.

7. У компанії, де багато не­знайомих, я:

а) відчуваю себе «не у своїй тарілці»;

б) знаходжу спільні теми і контакт;

в) відпочиваю, не звертаю­чи уваги на присутніх.

8. Під час публічного висту­пу (відповіді перед класом) я:

а) соромлюся, хвилююся;

б) шукаю взаєморозуміння у слухачів;

в) дістаю задоволення від власного голосу.

9. Для вирішення ризикова­них складних справ краще бра­ти людей:

а) надійних;

б) розумних і старанних;

в) самостійних і незалежних.

10. Доля, на мою думку, це:

а) неминучість;

б) поєднання везіння і не­везіння;

в) здібність самому творити своє життя.

За кожен варіант А поставте собі 1 бал. за кожен варіант Б — З бали, за варіант В — 0 балів. Підрахуйте загальну суму балів.

Інтерпретація результатів:

Якіщо ви набрали 10—15 балів: на жаль, ви не можете самі впоратися із проблемою. Складність вашого етапу — у закоренілій настанові, що ви немічні, до того ж не бажаєте Імінити ситуацію. Низьке самооцінювання — основна зава­да на шляху досягнення успі­ху, його слід позбутися.

Сума балів від 16 до 22 свідчить про ваші завищені амбіції. В окремих випадках ви зможете досягти успіху. Але ваші самовпевненість і егоїзм дратують багатьох і настроюють на конфліктність із вами. Вам потрібно орієнтуватися на співпрацю та інколи чинити наступ на власне «Я».

Якщо ви набрали від 23 до 30 балів, вас можна привітати. Ви знайшли правильний шлях до досягнення успіху. Ваші амбіції виявляються тільки там, де це необхідно. Люди вас ро­зуміють і готові з вами співпра­цювати. Так тримати!

Перегляд відео

Перегляньте відео і скажіть :

- Чи була людина успішною в минулому?

- На основі яких фактів чи деталей у вас склалася така думка?

- Чи буде він успішною людиною в подальшому?

- Що саме стане запорукою його успіху?

- Якими рисами характеру ви б наділили цього чоловіка? ( як негативними, так і позитивними)

- Що є своєрідним символом його попереднього життя?

-

Притча

… Одного разу жінці приснився сон, що за прилавком крамниці стояв Господь Бог.

- Господи! Це ти?- вигукнула вона з радістю.

- - Так, це Я, - відповів Бог.

- А що у Тебе можна купити?- запитала жінка.

- - У мене можна купити все,- пролунала відповідь.

- У такому разі дай мені, будь ласка, здоров’я, щастя, любов і успіх.

Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у підсобне приміщення за замовленим товаром. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою.

- І це все?- вигукнула здивована і розчарована жінка.

- Так, це все, - відповів Бог.- Хіба ти не знала, що в моєму магазині продається тільки насіння?

А решту треба виростити.

Що треба зробити жінці, щоб з насіння виросли гарні плоди?

Успішна людина:

· Має мету

· Знає шлях до мети

· Працює багато і наполегливо

· Використовує свої сильні якості

· Здебільшого робить те, що подобається

· Не боїться помилок і вчиться на них

· Схильна до пізнання нового

· Займається своїм розвитком

· За необхідності, діє рішуче, швидко приймає рішення

· Приділяє час на роздуми, для аналізу

· Розвиває зв’язки, активно взаємодіє з іншими

· Вміє вирішувати конфлікти, знаходити взаємовигідні рішення

· Заслуговує на довіру

· Створює цінність

Щоб досягти успіху людині потрібно мислити позитивно.

Що таке позитивне мислення?

Позитивне мислення - це вміння перетворити мінуси в будь-якій життєвій ситуації у плюси.

Позитивне мислення є ефективним інструментом на шляху до успіху. Мрії можна перетворити на цілі, якщо не вважати їх неможливими. А позитивне мислення допомагає досягти цілей, усуваючи бар’єри в нашій свідомості. Позитивне мислення додає впевненості в собі і своїх силах та допомагає впоратися з невдачею.

Вправа « ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ»

Змініть негативні думки на позитивні.

- У мене нічого не вийде. ( Я зроблю все, що в моїх силах, а коли не вийде, я це переживу)

- Усе пропало. ( це не кінець світу)

- Це безнадійно. ( Ще не все втрачено)

- Не варто й починати. ( Треба хоч спробувати)

- Я не зможу. ( Я ніколи не переймаюся через дрібниці)

- Я безнадійна людина. ( Я дивлюся на світ з оптимізмом)

- Це не варте моїх зусиль.

- Я пропав.

- Навіщо мені це все?

- Це надзвичайно важко.

Щоб досягти життєвого успіху, мало тільки добрих намірів. Не до­поможе тут і нарікання, що, мовляв, он, бачиш, як йому щастить, а я... Давнє прислів’я справедливо говорить: «Людина — коваль свого щас­тя». Ми завжди певним чином впливаємо на ситуацію, що складається довкола нас, особливо на її розв’язання (хоча б уже тим, що певним чином ставимося до неї, що шукаємо з неї вихід).

Згадаймо історію про Генріха Шлімана, який десять років працював заради досягнення мети свого життя — відкриття стародавньої Трої.

Малим хлопцем Генріх Шліман отримав новорічний подарунок — дитячу ілюстровану книгу зі світової історії. Кольорові малюнки за­чарували його. Особливо він не міг відвести очей від малюнка, де ху­дожник зобразив втечу жителів з палаючої Трої. Даремно батько по­яснював хлопцеві, що Трої ніколи не існувало. Син був непохитний у своїх переконаннях і заявив: «Коли виросту, я знайду Трою!». Відтоді він жив з твердим переконанням, що мусить знайти Трою.

І врешті-решт це йому вдалося. Але ж скільки перешкод на своєму шляху він мусив здолати! Шліман змінив багато професій: був продав­цем, юнгою, слугою. Кожну вільну хвилину використовував для вивчення мов. За кілька років вивчив голландську, англійську, італійську та порту­гальську, оволодів грецькою, давньоєврейською, арабською, турецькою, перською, японською, російською. Він почав торгувати зерном і за 15 ро­ків зібрав великий статок, необхідний для пошуків Трої. Нарешті німець­кий археолог вирушив до тих місць, які в «Іліаді» та «Одіссеї» описав Го­мер. І хоча тодішні вчені насміхалися з нього, що, мовляв, казкову Трою він хоче шукати на пагорбах, описаних Гомером, Шліман не зважав на їхні кепкування і взявся за роботу. Він уперто твердив: «Гомерову Трою треба шукати на пагорбі Гіссарлик». І справді, знявши величезний пласт грушу, вчений знайшов її там. Пізніше в Греції біля Марафона виявив поховання легендарних героїв битви проти персів.

А тепер дайте відповіді на запитання:

Які особисті якості проявилися в намаганні вченого відшукати Трою? (Наполегливість, впертість, захопленість, працелюбність, цілеспрямованість, кмітливість.)

Що допомогло Шліману досягти своєї мети? (Бажання довести свою правоту, продуманість, спланованість, чіткість своїх дій, віра в себе, у свої сили.)

Будь-яку роботу виконувати набагато легше, коли є мета. Праця дає задоволення, коли людина чітко уявляє, заради чого вона вико­нується. Визначивши мету, важливо продумати черговість далеких і більш близьких цілей.

Наприклад, у Шлімана близькими цілями могли бути: отримання знань і накопичення відповідної інформації, вивчення мов, фізичне за­гартування. Далекими цілями — розвиток підприємницьких якостей, накопичення грошей для пошукової експедиції.

Поставлені цілі мобілізують сили і спонукають до більш ефектив­ної праці. Досягнення мети приносить нам задоволення, а сам процес праці — радість.

А чи є у вас мета?

Назвіть свої далекі та більш близькі цілі. Що ви робите вже сьогодні для їх реалізації?

(Відповіді учнів.)

Учитель. А наостанок — корисна порада: щоб твій шлях до успіху був цілеспрямованим, раджу вести такі сторінки в своєму «Діловому що­деннику»: «Мої досягнення за тиждень», «Сторінка успіху», де запису­вати про свої досягнення, успіхи, маленькі перемоги (див. додатки 4, 5).

Запам’ятайте, будь ласка, пам'­ятку «Як досягти успіху в житті». Бо успіх приходить лише до того, хто його прагне, хто вміє максимально викори­стати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів. Не чекай­те, що хтось відкриє вас, відкрийте себе самі, скажіть собі: «Я хочу, я можу, я зроб­лю». Щастя й успіх у ваших руках!

Пам'ятка «Як досягти успіху в житті»

• Постав перед собою реаль­ну мету.

• Склади власну схему досяг­нення успіху.

• Розвивай силу волі.

• Не зупиняйся на досягну­тому.

• Учися працьовитості й на­полегливості.

• Думай про позитивне.

• Умій захоплюватися спра­вою.

IV. Підсумки заняття

Учитель. Отже, нашу роботу завершено. З пісочного годинника витік увесь пісок.

Якщо ваші очікування виправдалися, перенесіть свої «піщинки»-очікування на нижню частину пісочного годинника, озвучуючи свою думку.

Подумайте, де зараз ваша піщинка: внизу, посередині, а, можливо, ще десь у польоті.

Підбиваючи підсумки заняття, я хочу сказати, що успіху досягає той, хто:

має чітко сформульовану мету, продумані далекі та більш близь­кі цілі;

наполегливий, працелюбний, цілеспрямований, оптимістично реагує на невдачі, створює атмосферу успіху.

Зараз кожному з вас треба шукати свою стежку у житті, а щоб вона була правильною, привела до життєвого та професійного успіху, потрібно:

визначити свої інтереси та нахили, виявляти пізнавальні здібності, які стануть ресурсами при вирішенні життєвих і професійних про­блем;

навчитися спілкуватися з різними людьми за різних обставин;

бути готовим донести свою думку до будь-кого і вміти її відстоювати;

розвивати свої інтелектуальні здібності;

осягнути розмаїття навколишнього світу.

Психологічний прийом з ефектом навіювання

Усі разом повторюють:

Я — людина, яка обирає свій життєвий шлях.

Я — людина самостійна й сама визначаю мету і цінності.

Я — людина, відповідальна за кожен свій вибір.

Я не боюся невдач. Я досягну успіху, бо я того вартий.

Я вірю, що ви досягнете успіху в житті, вас будуть поважати та любити.

Кiлькiсть переглядiв: 897

Коментарi