• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Територія обслуговування

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Території обслуговування, закріплені за закладами загальної середньої освіти

Згідно частини 1 статті 13 Закону України "Про освіту":

Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.

Згідно частини 1 статті 18 Закону України "Про загальну середню освіту":

Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

Відповідно до пунктів 6 та 7 Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року № 367:

Зарахування дітей до закладу освіти здійснюється, як правило, до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

У К Р А Ї Н А

КУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
VIII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ №10-9/2021

29 липня 2021 року с-ще Кути

Про закріплення територій обслуговування

за закладами загальної середньої освіти

та ведення обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти Кутської селищної ради Шнайдер Вікторії Єгорівни, відповідно до рекомендації комісії з гуманітарних питань керуючись абзацом третім першого пункту статті 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», згідно Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №684, з метою забезпечення прав кожної дитини на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до місця її проживання закладі освіти (його структурному підрозділі), визначення механізмів обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що ведеться з метою забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти, Кутська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Закріпити за закладами загальної середньої освіти території обслуговування згідно з додатком.

2. Рішення про закріплення територій обслуговування за закладми загальної середньої освіти опублікувати на офіційних веб-сайтах селищної ради та відділу освіти селищної ради.

3. ЦНАПу, старостам Кутської селищної ради:

3.1 Організувати ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про них (на кожний рік окремо);

3.2 До 05.08.2021 подати головному виконавцю – відділу освіти селищної ради, інформацію про визначених відповідальними за створення та постійне оновлення реєстру.

3.3 Забезпечити контроль за отриманням загальної середньої освіти дітьми, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, незалежно від вибору ними закладу освіти.

3.4 До 15.09.2021 подати головному виконавцю – відділу освіти селищної ради списки дітей дошкільного, шкільного віку, які проживають чи перебувають в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці на кожний рік народження окремо.

3.5 До 30.09.2021 подати головному виконавцю – відділу освіти селищної ради статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку станом на 01.09.2021 року за формою №77-РВК.

4. Керівникам закладів освіти:

4.1 Забезпечити ведення обліку вихованців та учнів;

4.2 До 15.09 подати головному виконавцю – відділу освіти селищної ради, а також відповідальним за створення та постійне оновлення реєстру селищної ради дані про всіх зарахованих учнів, та дані про кількість вихованців, які відвідують заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом;

4.3 Не пізніше 15 числа наступного місяця подавати відділу освіти селищної ради, відповідальним за ведення реєстру селищної ради дані про переведення до іншого закладу освіти, відрахування і зарахування учнів.

5. Відділу освіти селищної ради (В.Шнайдер):

5.1 Здійснити контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами освіти.

5.2 Забезпечити ведення та постійне оновлення зведених реєстрів даних про дітей дошкільного та шкільного віку (на кожний рік народження окремо), які проживають чи перебувають в межах відповідних адміністративно-територіальних Кутської територіальної громади.

5.3 Забезпечити ведення та постійне оновлення зведених реєстрів даних про вихованців і учнів закладів дошкільної та загальної середньої освіти, підпорядкованих відділу освіти Кутської селищної ради.

5.4 Призначити відповідальних за ведення та постійне оновлення реєстрів.

5.5. До 05.10.2021 року скласти і подати департаменту освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації зведений статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку станом на 01 вересня 2021 року за формою №77-РВК.

6. Службі у справах дітей селищної ради (В.Андрусяк) та комунальному некомерційному підприємству селищної ради «Кутська міська лікарня» (І.Грабовецький) в межах своїх повноважень забезпечити своєчасну практичну допомогу керівникам закладів освіти з питань реалізації права дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти.

7. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на головного виконавця – відділ освіти селищної ради.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з гуманітарних питань (Василь БЕРНЮГА).

Селищний голова Дмитро ПАВЛЮК

Додаток
до рішення Кутської селищної ради від 29 липня 2021 року №10-9/2021

Закріплення

за закладами загальної середньої освіти

територій обслуговування

з/п

Назва закладу загальної середньої освіти

Закріплена за закладом територія обслуговування

1.

Великорожинський ліцей

с. Великий Рожин

кутки: Лужки (від господарства Слижука І.І.), Міхасі, Глиняний, Голечі, Присліп, Дубівська, Кривий Грунь, Село, Царина, Облаз, Кубеївка, Нестері, Брусний.

2.

Кутський ліцей

смт. Кути, с. Слобідка

3.

Великорожинська гімназія (філія)

с. Великий Рожин

кутки: Раковець, Плоский, Пістинь, Вижній Середній, Нижній Середній, Лужки (до господарства Слижука І.І.), Дутчин

4.

Малорожинська гімназія (філія)

с. Малий Рожин

5.

Слобідська початкова школа (філія)

с. Слобідка

6.

Розтоківський ліцей

с. Розтоки

7.

Старокутський ліцей

с. Старі Кути (крім вулиць Пеньківка, Перемоги, Л.Українки, Косівської (Ян), провулку Садового)

8.

Тюдівський ліцей

с. Тюдів

9.

Пеньківська початкова школа

с. Старі Кути

вулиці: Пеньківка, Перемоги, Л.Українки, Косівська (Ян), провулок Садового


Зарахування до нашого закладу буде проводитись відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.
Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал);
  • оригінал або копія довідки форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».

Для організації інклюзивного освітнього простору для дітей із особливими освітніми потребами чи навчання за формою педагогічного патронажу до заяви додається висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).

У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування тобто до 31 травня.

При поданні заяви має бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу.

Здійснюється прийом заяв і сканованих копій документів, необхідних для зарахування, на порталі «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти» https://school.isuo.org/ , через електронну пошту закладу освіти та рекомендованим листом.

У паперовій формі приймання документів забезпечити під час індивідуального прийому (за попереднім записом за телефоном 0978814298) у разі, якщо створені безпечні умови для працівників закладу освіти та громадян.

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13 ч.1) "Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти."

Заголовок

Клас

К-сть учнів в класі

Наявність вільних місць

1-А

22

0

1-Б

21

0

2-А

29

0

2-Б

25

0

3-А

28

0

3-Б

28

0

4-А

27

1

4-Б

27

1

5-А

31

1

5-Б

31

1

6-А

20

0

6-Б

22

0

7-А

29

1

7-Б

30

0

7-В

21

1

8-А

31

1

8-Б

29

1

9-А

25

0

9-Б

30

0

10

25

5

11

25

5

Кiлькiсть переглядiв: 24

Коментарi