Фізика

1. §30 прочитати, вивчити правила ст.202. дати відповіді на к.п. 1-5 усно. Впр. 30 (4) письмово

2. § 31 опрацювати , виписати формули. Впр. 31 (4,5)письмово.

3. §32 опрацювати, розглянути та вміти пояснити рис.32.1-32.6.

4. §33 прочитати, вивчити виділені правила

Впр. 33 (1-3) письмово

5. §32.33 повторити, виписати формули. Вп.32 (5) письмово.

6. §34 прочитати п.1,2 ст.216. вивчити таблицю.

Географія

1. § 36 «Транспорт України», с.199;

2. § 37 «Світовий ринок товарів та послуг», с.206;

3. § 38 «Торгівля в Україні», с. 211;

4. § 39 «Міжнародний туризм», с.216; підготувати цікаву інформацію про туризм у світі та в Україні

Основи правознавства

Опрацювати §21, с. 152-157; §22-23, с. 157-167;

Виконати письмово практичне заняття 8, с. 167-169.

Хімія

1. §26 (опрацювати). Завдання за номерами 358-363 (усно).

2. §27 (прочитати). Завдання 379 (с. 224, письмово).

3. §27 (повторити). Завдання за номерами 372-378 (с.223, усно)

4. §28 (опрацювати). Завдання за номерами 395-400 (с. 231, усно).

Англійська мова

1.

Ст. 161 (вивчити 4 факти про проблеми навколишнього середовища).

2.

Слова ст.163 (вивчити на диктант)

· Впр.2 ст.168(писати).

3.

Ст. 170 (вивчити слова на диктант)

· Впр.8 ст. 173 (писати).

4.

Ст. 175 ( вивчити слова на диктант)

A genius-геній

A quotient-частка

Publicity-публічність, популярність

Relativity-відносність

· Впр.1 (читати і перекладати текст).

5.

Впр.2,4 ст. 177 (виконати письмово)

6.

Впр.5 ст. 177 (написати запитання до поданих відповідей).

Українська мова

1.Переглянути відеоматеріал за темою «Безсполучникове складне речення» https://www.youtube.com/watch?v=hINKHMwoCJs

2.Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення

Опрацювати §26 (с. 167)

Виконати письмово вправи: 294 (с.167), 297 (с.169)

3. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні

Опрацювати §27 (с.172, вивчити правила і виконати завдання за кодом на сайті interactive.ranok.com.ua)

Виконати письмово вправи: 303 (с. 172), 305 (с.173)

4. Тире в безсполучниковому складному реченні

Опрацювати §28 (с.174, вивчити правила і виконати завдання за кодом на сайті interactive.ranok.com.ua)

Виконати письмово вправи: 310, 311 (с.175)

5. Напишіть твір у формі роздуму «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?» (використайте складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку)

6. Написати три диктанти, зайшовши за посиланням: http://авраменко.укр/11/dyktanty/page/2/

Тренажер з правопису української мови: WebPen.com.ua.

Українська література

1. Прочитати твори Т.Шевченка «Сон», «Кавказ» (с.173-175; с.177-178)

2. Вивчити напам’ять уривок з поеми «Сон» (с.174 від слів «Летим. Дивлюся, аж світає» до слів «А мати пшеницю на панщині жне»

3. Зробити в зошитах конспект, опрацювавши сторінки 170-172, 176, 178-179

4. Передивіться відео про Т.Шевченка за посиланнями:

https://www.youtube.com/watch?v=z9pvA7Ro5U4

https://www.youtube.com/watch?v=tncj1KuaYTk

https://www.youtube.com/watch?v=uz48QvkBVpg

Мистецтво

1. Кінематографічні школи с. 106-122.

2. Українське кіномистецтво с.112-114.

Опрацювати та підготуватися до письмової

роботи.

Трудове навчання (хлопці)

1.Креслення орнаменту.

Накреслити зображення орнаменту на листі формату А4. Дотримуватися заданих розмірів. Посилання для перегляду зображення:

https://drive.google.com/open?id=1YSUL64RXuWoRaSYdZmvWpnfJvMmjeXz

2.Креслення орнаменту.

Накреслити зображення орнаменту на листі формату А4. Дотримуватися заданих розмірів, відстань між лініями у трикутнику 2 мм. Посилання для перегляду зображення:

https://drive.google.com/open?id=1tZK_wGrnQukpPEOD7yBfnx0rWUdD_Ap_

Історія України

Опрацювати §22, стор. 188-199.

Опрацювати §23, стор. 202-210. Стор. 210 завдання №10 (письмово)

Опрацювати §24, стор. 210-216. Стор. 216 завдання №11 (письмово)

Опрацювати §25, стор. 216-225.

Всесвітня історія

Опрацювати §21, стор.160-175. Стор. 175 завдання №18 (письмово)

Опрацювати §22, стор. 175-186. Стор. 186 завдання №15 (письмово)

Алгебра

1. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії

Опрацювати § 18 с. 169, виконати №772, 774, 777, 780, 782, 785

2. Сума n перших членів геометричної прогресії

Опрацювати § 20, виконати №813, 815, 818, 820, 822, 824, 826

3. Формула складних відсотків

Опрацювати § 19, виконати №801, 802, 803, 804

Геометрія

1. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

Опрацювати § 15, виконати №731, 734, 736, 739, 742, 744

2. Довжина кола. Довжина дуги кола.

Опрацювати § 16, виконати №769, 771, 773, 775

3. Площа круга та його частин.

Опрацювати § 17, виконати №807, 809, 811, 820, 822

4. Самостійна робота с. 163-164

Біологія

§ 39 Мінливість. Модифікаційна можливість.- опрацювати § 40 Комбінаційна та мутаційна мінливість.- опрацювати § 41 Мутації. Мутагенез. - опрацювати § 42 Медична генетика. - опрацювати

Інформатика

1)Створення та виконання алгоритму пошуку заданого елемента у таблиці.

2)Створення алгоритму «Пошук елемента з найбільшим та найменшим значенням»

3) Візуалізація елементів табличних даних за допомогою графічних примітивів.

4) Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології

Фізкультура

1. Інструкція з безпеки життєдіяльності під час проведення занять з футболу.

https://osvita-docs.com/node/153

Загальна фізична підготовка: вдосконалення фізичних якостей (сила – згинання та розгинання рук в упорі лежачи, можна використовувати в упорі з підвищенням (юнаки – 2x25, дівчата – 2x15), підйом тулуба в сід з положення лежачи – юнаки – 2x30, дівчата – 2x25).

2. Правила гри у футболу.

http://sportinshepet.at.ua/load/metodichni_materiali/pravila_gri_u_futzal_mini_futbol/1-1-0-7

3. Комплекс силових вправ.

https://www.youtube.com/watch?v=LMW16Sxk45s&list=PL0oYEhMV_P2biexP1PhqXTB1v4PI9j117&index=41

Виконання вправи «Планка» 3 рази від 30 сек до 1 хв – дівчата, від 40 сек. до 1 хв. хлопці.

4. Комплекс вправ для рук та ніг.

https://www.youtube.com/watch?v=66W0WCc1ljg&list=PL0oYEhMV_P2biexP1PhqXTB1v4PI9j117&index=30

Кiлькiсть переглядiв: 169

Коментарi