ПЛАН РОБОТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

У 2018/2019 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

1

Підготувати розділ “Охорона праці” до плану роботи навчального закладу

До 15.08

Директор Осьманович Н.В.

2

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією

Постійно

Директор Осьманович Н.В.

3

Переглянути і ввести в дію інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу

До 25.08

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.; заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

4

Видати та довести до відома всіх працівників наказ "Про організацію роботи з охорони праці" з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту

До нового навчального року

Директор Осьманович Н.В.

5

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акт-дозвіл на заняття в кабінеті інформатики, спортивному залі, акті-випробувань спортивного обладнання

До 25.08

Директор Осьманович Н.В.

6

Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону (документація для котельні, медогляд та навчання операторів газового котла, опалювача печей)

1-а декада жовтня

Директор Осьманович Н.В.

7

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період

До 14.10

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

8

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних Положень

Після кожного випадку

Директор Осьманович Н.В.

9

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу

Щоквартально

Директор Осьманович Н.В., заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

10

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року

До 15.04

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

11

Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками

В перший день роботи, перед початком роботи

Директор Осьманович Н.В.

12

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками

Перша декада вересня

Директор Осьманович Н.В.

13

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

- технічним персоналом;

- педагогічними працівниками;

- працівниками харчоблоку;

2 рази на рік

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.; заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

14.

Проводити цільові та позапланові інструктажі

Протягом року

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.; заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

15.

Організація навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Жовтень

Директор Осьманович Н.В., комісія

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

- на педраді:

«Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

Червень

Директор Осьманович Н.В.

16.

- на зборах трудового колективу:

«Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»

Квітень

Голова ПК Лепкалюк Г.М.

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за окремим планом)

ІІІ декада квітня

Директор Осьманович Н.В., Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.; заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

БЕЗПЕЧНА ТА НАДІЙНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, зокрема новобудови, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

01.09

Директор Осьманович Н.В.

2.

Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни)

До 01.09

До 01.06

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд.

Постійно

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

4.

Провести утеплення приміщень закладу (відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон, тощо)

До 14.10

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

1.

Призначити відповідального за електрогос-подарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів

Щорічно до 01.09.

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог.

Постійно

Відповідальна особа

4.

Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам

До 01.09

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

5.

Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки

До 01.09

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

6.

Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В"

До 01.09

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

7.

Провести інструктаж з електробезпеки

Щорічно

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

ГІГІЄНА ПРАЦІ. МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ. ПРОФІЛАКТИКА ОТРУЄНЬ

ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення

До 17.09

Директор Осьманович Н.В.

2.

Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами

До 01.09

Директор Осьманович Н.В., голова ПК, Лепкалюк Г.М.

3.

Забезпечити укомплектованими медичними аптечками (медичний кабінет, учительська, побутова)

До 01.09

Директор Осьманович Н.В., медсестра Вальчик Г.В.

4.

Забезпечити дезінфекцію приміщень

До 01.09

Медсестра Вальчик Г.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

5.

Вирішити питання вивезення сміття з території закладу

Постійно

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

6.

Організувати в закладі, безпечний, питний, повітряний, температурний, світловий режими

Постійно

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

IV. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

2.

Поновити план евакуації працівників, учнів на випадок пожежі та графічну схему евакуації

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації

III квартал

Директор Осьманович Н.В., заступник директора з НВР, Марчук Г.І.

4.

Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння

III квартал

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

5.

Провести ревізію укомплектування пожежних щитів

III квартал

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

6.

Розробити інструкції з пожежної безпеки для кабінету інформатики

До 01.09

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.

7.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

8.

Забезпечити сторожа списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

9.

Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів Держгірпромнагляду

В міру

необхідності

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

10.

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

11.

Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та перевірку “на загоряння”

До 01.09

Директор Осьманович Н.В., заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

12.

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки

Постійно

Заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

V. ХАРЧОБЛОК

1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі

До 01.09

Директор Осьманович Н.В.

2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог

Постійно

Медсестра Вальчик Г.В.; кухар Чорней О.І.

3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів

Постійно

Медсестра Вальчик Г.В.; кухар Чорней О.І.

VI.КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.

Здійснювати:

- оперативний;

- адміністративний;

- громадський контроль за станом охорони праці

Постійно

Директор Осьманович Н.В., заступник директора з НВР, Марчук Г.І., заступник директора з ВР, Павлюк М.В.,

заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

2.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень

Серпень

Комісія

3.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінеті інформатики, спортзалі, актів перевірки стану обладнання тощо

До 01.09

Комісія

Заходи

щодо запобігання нещасним випадкам

№ з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Ознайомити трудовий колектив із посадовими інструкціями

Серпень-вересень

Директор Осьманович Н.В.

2

Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього трудового розпорядку

Серпень-вересень

Директор Осьманович Н.В.

3

Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про проведення заходів з охорони праці

Серпень-вересень

Директор Осьманович Н.В., голова ПК Лепкалюк Г.М.

4

Регулярно інструктувати працівників школи щодо проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності з учнями

1 раз на семестр

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.

5

Регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки серед педагогічного та обслуговуючого персоналу

1 раз

на півріччя

Директор Осьманович Н.В.,

заступник директора по господарству Цикаляк М.М.

6

Організувати перевірку знань з питань охорони праці

1 раз на три роки

Директор Осьманович Н.В.

7

Регулярно ознайомлювати трудовий колектив зі статистичними даними щодо нещасних випадків по району, області

1 раз на чверть

Заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

Заходи

щодо попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1—11-х класів

Початок чверті, раз на місяць

Класні керівники

2

Під час вивчення курсу «Основи здоров’я» звернути увагу на поведінку учнів на вулиці, у транспорті

За планом

Вчитель Ожгевич Л.Р.

3

Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного виховання, «Захист Вітчизни», трудового

На кожному уроці

Вальчик В.В., Савчук М.В., Яким’юк Я.О., Глібчук Я.Б., Чвир С.В.

4

Провести на батьківських зборах лекції щодо попередження дитячого травматизму

1 раз

на рік

Заступник директора з ВР, Павлюк М.В.

5

Серед учнів 1—4-х класів провести гру-конкурс із вивчення ПДР, конкурс малюнків, дитячих творчих робіт, на кращого читця, на знання правил дорожнього руху; диктанти.

Березень

Класні керівники, вчителі-предметники

6

МО вчителів початкових класів, класним керівникам та вчителям фізичного виховання провести аналіз стану дитячого травматизму протягом семестру

1 раз

на семестр

Вальчик В.В., Савчук М.В., Деделюк Г.П.

7

Провести заняття серед педагогічного та технічного персоналу школи на тему «Профілактика побутового травматизму»

Серпень

Заступник директора з НВР, Марчук Г.І.

8

Регулярно проводити бесіди серед учнівського колективу на тему «Я один удома»

1 раз

на півріччя

Заходи

щодо профілактики побутового травматизму

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

2

3

Регулярно проводити бесіди серед учнівського колективу на тему «Профілактика «Я один удома»»

1 раз на місяць

4

5

Проводити роз'яснювальну роботу серед батьків із профілактики побутового травматизму

Батьківські збори

Заходи

з пожежної безпеки.

з/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відмітка про виконання

1

Проінструктувати працівників школи з пожежної безпеки

Перед початком навчального року

2

Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1—11-х класів у курсах занять «Основи здоров’я»

Протягом року

3

Забезпечити розробку і затвердити план евакуації та порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі

Вересень

4

Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки

1 раз

на півріччя

5

Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму

1 раз

на чверть

6

Ознайомити вчителів із вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів

Лютий

7

Проводити практичні заняття з евакуації на випадок пожежі

2 рази на рік

8

Питання про пожежну безпеку в школі розглянути на нараді при директорові

Кiлькiсть переглядiв: 290

Коментарi