ПЛАН РОБОТИ ЛІЦЕЮ НА 2020-2021 н.р.

РОЗДІЛ I. ВСТУП

Загальна інформація про ліцей

Старокутський ліцей є колективною власністю Косівської районної ради Івано-Франківської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Косівської РДА.

- Адреса: вул. Шкільна 66, с. Старі Кути, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. 78663

- Директор: Осьманович Ніна Василівна

- Заступник директора з НВР: Марчук Галина Іванівна

- Заступник директора з ВР: Федінчук Мар’яна Василівна

У 2019-2020 навчальному році працювало 48 педагогічних працівників та 14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчальний заклад працює в дві зміни, навчальний тиждень - п’ятиденний. Мова навчання – українська.

Кадрове забезпечення

У 2019-2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена 100%. Розстановка педагогічних кадрів здійснювалася відповідно до фахової освіти педпрацівників. Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників:

28 учителів мають «вищу кваліфікаційну категорію»,

6 вчителі – «І кваліфікаційну категорію»,

6 вчителів - «ІІ кваліфікаційну категорію»,

3 вчителів - «спеціаліст»,

5 вчителів - «молодшого спеціаліста» (неповну спеціальну),

5 вчителів – педагогічне звання «учитель-методист»,

20 вчителів - педагогічне звання «старший учитель».

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по ліцеї становить 18,8 годин.

Структура закладу:

Підрозділ ліцею: початкова школа - 8 класів, 213 учнів; основна школа - 11 класів, 304 учні; старша школа - 2 класи, 47 учнів; індивідуальне навчання вдома – 6 учнів

Дошкільний підрозділ: 2 групи для дітей старшого дошкільного віку, 29 дітей

Позашкільний підрозділ (гуртки): - Волейбольний, 5-11 класи, 33 учні - «Захист Вітчизни» і спортивно-масової роботи, 5-8 класи, 30 учнів - «Юний стрілець», 6-8 класи, 12 учнів - «Влучний стрілець», 9-10 класи, 12 учнів - Бісероплетіння, 5А-5Б класи, 10 учнів - Вокальний, 8, 11 класи, 12 учнів

2 групи продовженого дня - 60 учнів 2-4 класів

Практичний психолог, соціальний педагог

АНАЛІЗ РОБОТИ ЛІЦЕЮ

за 2019-2020 навчальний рік

Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Державним стандартом освіти освітня політика в ліцеї у 2019-2020 н.р. спрямовувалась на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську діяльність, психолого-діагностичну функцію освітнього процесу, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо методичної роботи ліцею.

Місія методичної роботи у 2019-2020 н.р. полягала у стимулюванні професійного інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного професійного розвитку). Метою сучасної методичної роботи було створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. Ця мета конкретизувалася в завданнях:

 • Створити інформаційно-освітнє середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо;
 • створити методичну афішу;
 • створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для участі у методичній роботі ліцею, активізувати внутрішні ресурси для задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної педагогічної практики;
 • організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми професійного розвитку, індивідуального плану професійного вдосконалення;
 • спроектувати особистісно зорієнтовану адаптивну організаційну структуру методичної роботи, спрямовану на задоволення запитів кожного вчителя закладу.

На виконання наказу по ліцеї від 10.09.19р. №162 «Про організацію та удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019-2020 н.р.», враховуючи індивідуальні можливості вчителів, їх методичну підготовку, професійний рівень, матеріальну базу школи, було визначено структуру методичної роботи, де всі її складові тісно були пов’язані, взаємодіяли між собою, діяли з єдиною метою – досягнення кращих показників навчання і виховання.

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання методичної теми ліцею та реалізовувалась через колективні, групові та індивідуальні форми роботи: педагогічна рада; методична рада; предметні комісії вчителів; нетрадиційні форми методичної роботи; методичні тижні; проведення заходів, спрямованих на вдосконалення освітнього процесу, підвищення загальноосвітнього рівня учнів; робота з обдарованими дітьми.

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив ліцею працював над методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності».

Для забезпечення систематичного і кваліфікованого керівництва методичною роботою у закладі затверджено склад методичної ради, до якої входять керівник, його заступники, голови методичних комісій, практичний психолог. Питання форм і методів роботи з обдарованими учнями, удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій, взаємозв’язку класної і позакласної роботи як умови духовного зростання учня, атестації педагогічних працівників, ролі методичних комісій у розвитку творчості вчителів та учнів, підвищення якості навчання обговорювалися на засіданнях методичної ради.

З педагогами закладу проведені інструктивно-методичні наради: «Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р.», «Про організацію роботи з обдарованими учнями», «Урок – основна форма реалізації інноваційних технологій», «Мета і цілі оцінювання у сучасній школі», «Цифрові освітні ресурси на допомогу вчителю».

Впродовж навчального року проводився постійний аналіз роботи вчителя: динаміка навчальних досягнень учнів, незалежне тестування навчальних досягнень учнів, рівень професійного росту (відкриті уроки, заходи, розробки методичних матеріалів, друковані праці, виступи тощо), застосування у роботі інноваційних технологій, створення ситуацій саморозвитку і самореалізації учнів, тощо. Стрижневу роль в реалізації методичних завдань, розробці та запровадженні прогресивних форм і методів навчання та виховання, проведенні систематичної групової та індивідуальної форм роботи з педагогічними кадрами, надано предметним методичним комісіям. Освітній процес у ліцеї організовували 6 методичних комісій:

- педагогічна майстерня вчителів початкових класів (керівник Деделюк Г.П.);

- вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Федінчук М.В.);

- вчителів природничо-математичного циклу (керівник Слижук М.М);

- вчителів художньо-естетичного циклу (керівник Чвир С.В..);

- вчителів спортивно-патріотичного напрямку (керівник Вальчик В.В.);

- клуб спілкування класних керівників, психологічної служби (керівник Олійник М.Б.).

Протягом останніх років ліцей ефективно працює над упровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій створення ситуації успіху, критичного мислення, інтерактивних технологій, методу проектів. Педагоги працювали над вирішенням проблем спрямованості освітнього процесу на використання інноваційних технологій, розвиток пізнавальної активності учнів, формування особистості учня, його життєвих та навчальних компетентностей, розвиток творчих здібностей, підготовка учнів до ДПА та ЗНО.

У своїй роботі вчителі використовували такі форми роботи, як: взаємовідвідування уроків, майстер-класи, творчі конференції, консультації, поєднували групові та індивідуальні форми роботи.

Виявляючи творчі нахили учнів, створюючи умови для їх самореалізації, залучаючи дітей до позакласної роботи, були проведені предметні та методичні тижні:

 • української мови та літератури «Всіх нас єднає рідна мова»
 • початкових класів «Янголи миру і любові»
 • всеукраїнський тиждень права «Права людини понад усе»
 • тиждень знань з основ БЖД тощо.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до пошуків інтеграції предметів, модернізації форм, методів і засобів проведення уроку.

Методична робота сприяла взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня, дала змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечувала підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку. З цією метою були проведені заходи:

- панорама відкритих уроків учителів «Педагогічні інновації – через творчість учителя» (листопад-лютий): ранкова зустріч у 1Б кл (побутова техніка), вч.Знак Л.С.; урок української мови в 9А кл «Складне речення», вч.Миронюк О.С.; англійське свято в 2Акл «АВС-party», вч.Головчук Н.О.; урок англійської мови у 3Акл «Сім’я. Будинок», вч.Лащук М.М.; урок читання та предмет «Я у світі» в 4Акл «Державні символи», вч.Кузьменюк О.В.; уроки біології в 6Акл «Бактерії», «Способи класифікації рослин», вч.Маркевич М.В.; брейн-ринг між учнями 5-6 класів, вч.Федінчук М.В.; урок української мови у 1Акл «Вивчення літери Л», вч.Лазорик Т.Д.; літературна мандрівка сторінками рідного краю «Роман Ковалюк – молодий українець, патріот, християнин», учні 9Бкл, вч.Марчук Г.І.; бінарний урок з математики та української мови у 2Бкл провели вч.Лазорик Т.Д., Головчук Н.О.; урок української літератури в 6Акл «Емма Андієвська «Говорюща риба», вч.Миронюк О.С.; літературний вечір-спомин, присвячений 95-тій річниці з дня народження письменника нашого краю Ярослава Гавучака , 9Бкл, вч.Марчук Г.І…

- творчий бенефіс вчителів, які атестуються «Практика творить майстра».

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення різних предметів у школі дало змогу покращити зміст навчання, вдосконалити методи і форми навчання, активізувати та індивідуалізувати його. Більшість педагогів закладу володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, уроки та виховні заходи проводять з використанням мультимедійної та комп’ютерної техніки.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково-методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Участь у конкурсі «Вчитель року» брала вчителька образотворчого мистецтва Чвир С.В. Зайняла друге місце в районі. Також вчителі були активними учасниками різноманітних вебінарів та майстер-класів, які організовувалися в Косівському методкабінеті (наприклад, про особливості STEM-технології, критичного мислення, хмарних технологій тощо). Відповідно до складеного та затвердженого на педагогічній раді у серпні 2019р. плану-графіка підвищення кваліфікації вчителів Старокутського ліцею протягом 2019-2020 навчального року було забезпечено своєчасне проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогів з усіх предметів та сприяло їхньому професійному зросту. Цього навчального року навчання за програмою підвищення кваліфікації в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної освіти пройшло 29 педагогічних працівників із 29 запланованих. Форма підвищення кваліфікації була очна та дистанційна (під час карантину). На очній формі пройшли навчання 18 учителів, на дистанційній – 11. Всі педагогічні працівники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації. Цього року атестувалося 9 вчителів:

- Миронюк О.С., вчитель української мови, підтверджено вищу категорію, встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Лащук М.М., вчитель англійської мови, підтверджено вищу категорію, встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Томащук Л.М., вчитель біології, підтверджено вищу категорію, встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Головчук Н.О., вчитель англійської мови, присвоєно першу категорію, встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Маркевич М.В., вчитель біології, присвоєно другу категорію;

- Лазорик Т.Д., вчитель початкових класів, присвоєно першу категорію;

- Моканюк І.Д., вихователь ГПД, присвоєно другу категорію;

- Кузьменюк О.В., вчитель початкових класів, підтверджено вищу категорію та встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Знак Л.С., вчитель початкових класів, підтверджено вищу категорію та встановлено педагогічне звання «старший учитель».

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді в ліцеї було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, в якому взяло участь 214 учнів ліцею. В другому етапі взяло участь 42 учні, призерів – 21 учень, що складає 50% усіх учасників. Найкращих результатів домоглася команда учасників олімпіади з української мови. Всі члени команди – призери ІІ етапу олімпіади з української мови. Учасниками ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад стали такі учні: Катеринчук Михайло, 11 клас (математика, вч. Павлюк П.І.; хімія, вч. Ожгевич Л.Р.); Ковалюк Ольга, 10 клас (англійська мова, вч. Лащук М.М.; українська мова, вч. Тріщук М.І.); Цикаляк Ярина, 10 клас (географія, вч. Семенюк С.Т.). Учень 11 класу Катеринчук Михайло зайняв на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з математики ІІІ місце. Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів має глибокі знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки. Протягом навчального року учні були активними учасниками різноманітних акцій, екологічних уроків, конкурсів. Наприклад, дев’ятого листопада – День української писемності та мови. Учні 9Б класу разом з учителем української мови Марчук Г.І. долучитись до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. «Від бересту – до «цифри»» – під такою назвою диктант об’єднав всіх охочих, хто виявив бажання перевірити набуті знання й уміня практично відчути прогалини в базових знаннях з української мови. А зміст диктанту справді глибокий, пізнавальний і емоційний. Українська національна мова, поєдуючи минуле із сучасним і сучасне з прийдешнім, є ніщо інше як скарбниця духовності народу, його історична пам’ять. Вчителі-словесники (Гринюк Г.Б., Миронюк О.С., Марчук Г.І., Том’юк М.М., Тріщук М.І.) провели мовні вікторини, конкурси, презентації, квести. Через художнє слово, фарби, сучасні інформаційні технології учні передавали красу, мелодію, вагомість і значимість рідного слова. Учні нашого ліцею брали участь у ІІ етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. Вибороли два призові місця: учениця 10 кл Ковалюк Ольга зайняла І місце (вч. Тріщук М.І.), а учениця 6А класу Катеринчук Аліна зайняла ІІІ місце (вч. Миронюк О.С.). Також наші учні були активними учасниками ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможцями стали учні: Катеринчук Аліна, 1м. (6А кл, вч. Миронюк О.С.) та Цикаляк Христина, 2м. (7Б кл, вч. Тріщук М.І.).

Щороку учні нашого ліцею є активними учасниками українознавчої гри «Соняшник» (координатор Марчук Г.І.). Цього року учасників було 10, маємо такі результати: Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 1уч. (Том’юк Яна, 9Бкл); Диплом І ступеня Регіонального рівня – 4 уч (Чепига Каріна, 7А; Мицкан Вікторія, 7А; Баб’юк Сергій, 9Б; Галицька Світлана, 9Б); Диплом ІІ ступеня Регіонального рівня – 2 уч (Хариняк Тетяна, 7А; Павлюк Віталій, 9Б); Диплом ІІІ ступеня Регіонального рівня – 1 уч (Кіщук Марія, 7А); Диплом учасника – 2 уч (Крижанівська Анастасія, 7А; Гнатчук Світлана, 7А). Протягом лютого та квітня. відбувалися Всеукраїнські інтернет-олімпіади «На Урок» з української мови та літератури. Участь брали учні 7А та 9Б кл, вч. Марчук Г.І. Результативність участі – 9 переможців (Том’юк Яна, 9Б; Фединчук Вікторія, 9Б; Павлюк Віталій, 9Б; Том’юк Ольга, 9Б; Баб’юк Сергій, 9Б; Близнюк Максим, 9Б; Мицкан Вікторія, 7А; Хариняк Тетяна, 7А; Чепига Каріна, 7А) та подяка вчителеві за підготовку дітей.

Учителі англійської мови (Лащук М.М., Фочук Л.В., Фазан Н.І., Дивоняк Г.В.) організували та провели конкурс «Грінвіч» (29 учасників (4-8кл, з них: 2м – 4уч (Петрів Вікторія, Григорак Тетяна, Близнюк Софія (учні 4 класу, вч.Лащук М.М., Фазан Н.І.), Мицкан Вікторія (7Акл, вч.Дивоняк Г.В.)); 3м – 2уч (Бобровський Євген (4Бкл, вч.Фазан Н.І.), Катеринчук Вікторія (8Акл, вч.Фочук Л.В.)); свідоцтво учасника – 23уч, координатор – Лащук М.М.).

Також цього року учні брали участь у конкурсі з англійської мови «Write on», що організували волонтери «Корпусу Миру». Діти показали гарні результати: 1м – 3 уч (Лащук Анна, 11кл, вч. Фочук Л.В.; Ковалюк Ольга, 10кл, вч. Лащук М.М.; Миронюк Роксолана, 9Акл, вч. Фазан Н.І.); 2м – 2уч (Цикаляк Ярина, 10кл, вч. Лащук М.М.; Том’юк Яна, 9Бкл, вч. Лащук М.М.); 3м – 1уч (Павлюк Віталій, 9Бкл, вч. Лащук М.М.). Вчитель англійської мови Головчук Н.О. творчо та результативно працювала цього року з учнями 9А, 5Б та 5В класів у проекті «eTwinning».

Учні під керівництвом своїх учителів підготували дослідницькі роботи на районний зліт обдарованої молоді (Галицька Світлана, 9Бкл, про бісероплетіння, вч. Чвир С.В.; Миронюк Роксолана, 9Акл, про творчість В.Івасюка, вч. Миронюк О.С.; Том’юк Яна, 9Бкл, дослідження творчого доробку поета нашого краю І.Маковійчука, вч. Марчук Г.І.). Та, на жаль, через уведення карантину зліт обдарованої молоді не було проведено цього року. Учні ще вдосконалять свої роботи і наступного року обов’язково представлять їх на конкурсі-захисті робіт обдарованої молоді. Учениця 3Б класу Мурафа Каріна брала участь у районному пісенному конкурсі «Дивограй». Зайняла третє місце (вч. Близнюк О.Д.). Бібліотекар Глібчук В.В. та вчитель української мови Марчук Г.І. організували екскурсію для обдарованих учнів, які люблять читати та складати вірші, до Косівської дитячої бібліотеки.

Аналіз і узагальнення даних про результати навчальних досягнень здобувачів освіти 3-11 класів за 2019-2020 н.р. дає підстави константувати,

Класи Учнів Рівень навчальних досягнень Успішність % Якість знань% Відвідування
В Д С П
учнів % учнів % учнів % учнів %
3-4 82 17 21% 34 41% 25 31% 6 7% 93% 62% 93%
5-9 308 39 13% 114 37% 95 31% 60 19% 81% 50% 85%
10-11 39 9 23% 16 41% 12 31% 2 5% 95% 64% 79%
3-11 429 65 15% 164 38% 132 31% 68 16% 84% 53% 86%

Звіт про рух, рівень навчальних досягнень, відвідування учнів ліцею за 2019-2020 н. р. подано в таблиці:

Клас Учнів на початку року Прибуло Вибуло Учнів на 1кінець року Початковий Середній Достатній Високий Відвідуван-ня
учнів % учнів % учнів % учнів %
3-А 24 - - 24 1 4% 3 13% 12 50% 8 33% 93%
3-Б 20 - - 20 2 10% 7 35% 7 35% 4 20% 90%
4-А 21 - - 21 3 14% 8 39% 7 33% 3 14% 93%
4-Б 18 - 1 17 - - 7 41% 8 47% 2 12% 95%
3-4 83 - 1 82 6 7% 25 31% 34 41% 17 21% 93%
5-А 27 1 - 28 2 7% 9 32% 15 54% 2 7% 87%
5-Б 28 - - 28 4 14% 7 25% 13 47% 4 14% 85%
5-В 22 - - 22 1 5% 7 32% 13 58% 1 5% 83%
6-А 29 1 - 30 5 14% 14 48% 5 17% 6 21% 86%
6-Б 29 - - 29 6 21% 7 24% 11 38% 5 17% 84%
7-А 26 - - 26 - - 11 43% 11 43% 4 16% 88%
7-Б 30 - - 30 9 31% 16 55% 3 7% 2 7% 83%
8-А 30 2 - 32 8 25% 5 15% 13 41% 6 19% 81%
8-Б 35 - - 35 11 31% 11 31% 12 35% 1 3% 81%
9-А 32 - - 32 10 31% 5 16% 11 34% 6 19% 88%
9-Б 16 - - 16 4 25% 3 19% 7 44% 2 12% 85%
5-9 304 4 - 308 60 19% 95 31% 114 37% 39 13% 85%
10 26 - 1 25 1 4% 8 32% 10 40% 6 24% 87%
11 14 - - 14 1 7% 4 28% 6 43% 3 22% 70%
10-11 40 - 1 39 2 5% 12 31% 16 41% 9 23% 79%
3-11 427 4 2 429 68 16% 132 34% 164 38% 65 15% 86%

Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» нагороджено:

17 учні 3-4 класів

39 учні 5-8 класів

6 учні 10 класу

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали 8 учнів, золоті медалі отримали три учні 11 класу. Учениця Лащук Анна ввійшла в список кращих учнів району, які склали ЗНО на 195 і вище. Була нагороджена грамотою та грошовою премією.

Важливе місце в навчально-виховному процесі займає спортивно-масова робота. В ліцеї проводиться на належному рівні позакласна робота з фізичної культури. Працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу. Регулярно проходять внутрішньошкільні змагання. Традицією стало проведення спортивних свят. Позакласна робота з предмета нерідко визначається потребами та побажаннями учнів. Команди дівчат та хлопців систематично мають призові місця в районних змаганнях. В змаганнях юних туристів-краєзнавців – ІІ місце. За підсумками 26 спортивних ігор учнів Косівщини – ІІмісце.

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості освітнього процесу.

Правовиховна робота

Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота ліцею є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:

- правоосвітня робота з учнями;

- правова освіта батьків;

- профілактика правопорушень.

Протягом навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

- місячники та тижні правових знань (жовтень-лютий-квітень),

- тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

- виставки малюнків,

- лекції, бесіди на правову тематику,

- анкетування,

- уроки правознавства,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,

- батьківські лекторії,

- відвідування проблемних сімей вдома,

- рейди-перевірки.

Класними керівниками регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Для контролю за дітьми з девіантною поведінкою складено відповідні списки (покласно та загальношкільні). Працюють Рада профілактики правопорушень та Батьківський комітет, на засіданнях яких розглядаються питання навчання та поведінки «проблемних учнів».

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в роки навчання в ліцеї. Завдання – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у Старокутському ліцеї здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у вихованців під час прибирання шкільного подвір’я, класних кімнат, розширення знань про професії на уроках, а також під час навчальних екскурсій, позакласних заходів. З учнями проводять ознайомчі бесіди представники навчальних закладів району.

Співпраця з батьками

Виховання учня в ліцеї і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником ліцею, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно влітку до початку нового навчального року на базі Косівської та Кутської лікарень діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по ліцею.

Учні 1-4 класів забезпечуються харчуванням за рахунок бюджетних коштів. Гарячим харчуванням охоплено 95% учнів 1-11 класів.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею на початку навчального року призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створюється служба з охорони праці, плануються першочергові заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул, святкових днів , на початку карантину проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, спортивними змаганнями. У ліцеї в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях ліцею розміщено куточок з безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на оперативних нарадах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.

Управлінська діяльність

Управління ліцеєм здійснюється згідно річного плану роботи ліцею, плану внутрішнього контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована в ліцеї і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток ліцею.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Використовуючи постійне підключення до мережі Інтернет, стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та їх проектами.

Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання ліцею, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

У ліцеї адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і, в першу чергу, таких традиційних, як вивчення стану викладання предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Аналіз результатів внутрішнього контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, адміністрація дотримується стилю керівництва, який близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі колегіальних рішень. Основними формами спілкування з працівниками є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. У зв'язку з цим педагогам надається більше самостійності, відповідній їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

РОЗДІЛ ІІ

ПРОБЛЕМА ШКОЛИ

на 2020-2021 навчальний рік

Педагогічний колектив Старокутського ліцею у 2020-2021 навчальному році планує продовжити працювати над проблемою:

«Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності»

РОЗДІЛ ІІІ

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЛІЦЕЮ

на 2020-2021 навчальний рік

1. Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»

2. Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання.

3. Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти.

4. Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг.

5. Стимулювання неперервної освіти педагогів.

РОЗДІЛ ІV

ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ

на 2020-2021 навчальний рік

1. Забезпечити умови для отримання учнями якісної освіти.

2. Удосконалити застосування вчителями сучасних засобів дистанційного навчання (під’єднання ліцею до платформи Human).

3. Розширити зв’язки з громадськими організаціями.

4. Модернізувати матеріальну базу закладу для ефективної організації допрофільного навчання.

5. Удосконалити систему виховної роботи.

6. Підвищити імідж ліцею.

РОЗДІЛ V

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ

ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Серпень

№ з/п Зміст роботи Відповідальний Дата виконання Примітки
І. Діяльність педагогічного колективу з забезпечення базової загальної середньої освіти учнів, підвищення результативності освітнього процесу
Укомплектувати класи-кабінети для учнів підготовчого, 1-го класів відповідно до вимог Концепції НУШ Джумарик О.В., Кузьменюк О.В. до 31.08.
Укомплектувати всі класи, спортивний зал засобами навчання відповідно до Концепції НУШ Класні керівники, вчителі фізкультури до 31.08.
Проаналізувати працевлаштування випускників 9-го класу. Катанова О.І., Федінчук М.В. до 31.08
Підготувати пакет документів з організації навчання дітей за індивідуальною формою (педагогічним патронажем) вдома. Провести бесіди з батьками учнів з питань організації освітнього процесу відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання. Марчук Г.І. до 31.08
Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази ліцею до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність ліцею, харчоблоку, спортзалу, спортмайданчиків, класів, кабінетів до початку навчального року Осьманович Н.В., Марчук Г.І., Федінчук М.В. до 31.08
Провести батьківські збори з батьками підготовчого, 1-го класу з питань організації пропедевтичного періоду та умов навчання Джумарик О.В., Кузьменюк О.В. до 28.08
Перевірити підготовку класних кімнат, кабінетів, спортзалу до нового навчального року Осьманович Н.В., Марчук Г.І., Федінчук М.В. до 31.08
Видати накази по ліцею: - «Про зарахування до ліцею учнів підготовчого, 1-го класу»; - «Про зарахування до ліцею прибулих учнів»; - «Про готовність ліцею до 2020 – 2021 навчального року»; - «Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації»; - «Про організацію харчування учнів»; - «Про розподіл педагогічного навантаження»; - «Про підсумки науково-методичної роботи у 2019 – 2020 н.р. та основні напрямки роботи з підвищення професійної майстерності педагогів у 2020 – 2021 н.р.» - «Про призначення класних керівників, вихователів»; - «Про організацію чергування в ліцеї в І семестрі» Осьманович Н.В., Марчук Г.І., Федінчук М.В. до 31.08
ІІ. Методична робота з педагогічними кадрами
Підготувати та провести засідання педагогічної ради ліцею: - Пріоритетні напрямки діяльності ліцею в новому навчальному році та в роботі над науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності». - Обговорення та затвердження основних нормативно-правових документів роботи ліцею у 2020 – 2021 навчальному році: * освітньої програми ліцею на 2020-2021 н.р.; * структури 2020 – 2021 навчального року; * робочих навчальних планів для учнів 1 – 4, 5 – 9; 10 – 11 кл * порядку оцінювання навчальних досягнень учнів; * під’єднання ліцею до платформи Human; * плану роботи ліцею на новий навчальний рік. Осьманович Н.В., Марчук Г.І., Федінчук М.В. до 31.08
Провести засідання методичної ради ліцею: - про підсумки науково-методичної роботи у 2019-2020 н.р, та основні етапи роботи над науково-методичною проблемою, завдання на 2020-2021 н.р.; - обговорення нормативно-правових документів МОН України з організації освітнього процесу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у 2020 – 2021 навчальному році; - обговорення та погодження навчальних програм та календарно-тематичного планування на 2020 – 2021 навчальний рік. Марчук Г.І. до 31.08
Провести засідання шкільних методичних об’єднань: - обговорення основних нормативно-правових документів МОН України з організації освітнього процесу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у 2020 – 2021 навчальному році; - вимоги до календарно-тематичного планування згідно з новими навчальними програмами Федінчук М.В., Деделюк Г.П., Слижук М.М., Олійник М.Б., Вальчик В.В., Чвир С.В. до 01.09
ІІІ. Вдосконалення оздоровчо-лікувальної реабілітації учнів
Проаналізувати показники стану здоров’я учнів за 2019-2020 навчальний рік Медсестра, класні керівники до 01.09
Підготувати стенди з інформацією щодо захисту та профілактики короновірусу covid-19 Медсестра, класні керівники до 01.09
Підготувати медичні документи для розподілу дітей на групи з фізкультури, лікувальної фізкультури Медсестра, класні керівники до 01.09
ІV. Співпраця школи, сім’ї, позашкільних установ, громадськості
Провести онлайн-зустрічі, співбесіди з громадськими, позашкільними установами з питань узгодження та конкретизації спільних заходів для роботи у 2020 – 2021 навчальному році Федінчук М.В., Лепкалюк Г.М., Фейчук Г.В., Баранецька М.Б. до 01.09
V. Заходи з техніки безпеки та охорони праці
Скласти акт прийняття ліцею до нового навчального року Адміністрація ліцею до 01.09
Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативними документами Адміністрація ліцею до 01.09
Проводити планові та позапланові інструктажі з ОП та ТБ з персоналом ліцею Адміністрація ліцею протягом місяця
Видати накази по ліцею: - «Про призначення відповідальних за дотримання техніки безпеки»; - «Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності»; - «Про створення комісії для проведення розслідувань нещасних випадків»; - «Про організацію роботи з пожежної безпеки та дії працівників у випадку пожежі» Адміністрація ліцею до 01.09
VІ. Фінансово-господарська діяльність
Сформувати пакет документів - акти готовності ліцею до роботи у 2020 – 2021 н.р. Адміністрація ліцею до 30.08
1.Аналіз витрат коштів: а) на ремонт ліцею; б) на виконання вимог проти епідемічного, санітарно - гігієнічного режиму; 2.Перевірка готовності матеріально - технічної бази до 2020-2021 навчального року. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. до 30.08
Профогляд і заміна електроламп Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Передати показання лічильників тепла, води, енергії Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Придбати інвентар, обладнання. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Провести перевірку якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року: класних кімнат, кабінетів, харчоблоку, спортивного залу, господарських будівель. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. до 28.08
Контролювати показники тепло-, водо-, електро лічильників, забезпечувати режим економії електроносіїв та виконання лімітів з постачання води, тепла, освітлення. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Забезпечувати всі господарські підрозділи миючими засобами, інвентарем, спецодягом. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Забезпечувати безперебійну роботу харчоблоку та дотримання в ньому всіх технологічних, санітарно-гігієнічних вимог. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця
Залучати для покращення матеріальної бази школи позабюджетні благодійні кошти. Забезпечувати їх ефективне використання. Осьманович Н.В., Цикаляк М.М. протягом місяця

Робота з обдарованими дітьми у школі протягом 2017-2018 н.р.

Робота з обдарованими дітьми у школі протягом 2017-2018 н.р. здійснювалася відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та відповідно до наказів Косівського відділу освіти.

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

- впровадження прогресивних технологій навчання;

- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.

Протягом року обдаровані школярі залучалися до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів, спортивних змаганнях, предметних тижнях, роботі Малої академії наук України.

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено факультативи, курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Відповідно до робочого плану школи на 2017-2018 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, географії, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. Учні школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району (наказ по школі від 04.01.2018 №2 «Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів»).

Під час проведення навчальних занять вчителі використовували для здібних дітей диференційовані завдання підвищеного рівня складності, запроваджували інноваційні методи навчання та виховання.

Під керівництвом учителя української мови Тріщук М.І. учениця 8-А кл Колошва Єва брала участь у зльоті обдарованої учнівської молоді з дослідженням на тему «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». На районному етапі учениця здобула перше місце, а на регіональному етапі – гран-прі. Вчитель географії Семенюк С.Т. підготувала ученицю 11 класу Колотило Андріану до участі в роботі Малої академії наук України, зайняла третє місце на обласному етапі.

Команда учнів школи брала участь у районному турнірі «Що? Де? Коли?», зайняли третє місце серед шкіл району (кер. Павлюк М.В.). Щороку учні нашої школи є активними учасниками українознавчої гри «Соняшник» (вчителі: Тріщук М.І., Марчук Г.І., Знак Л.С., Чепига Б.Б.). Цього року учасників було 17, маємо такі результати:

1 Федюк Олександр 3кл Сертифікат учасника

2 Андрецуляк Софія 3 кл Сертифікат учасника

3 Чепелюк Андріана 3 кл Сертифікат учасника

4 Кузьменюк Назаріи 3 кл Сертифікат учасника

5 Бойчук Андріана 3 кл Сертифікат учасника

6 Фединчук Мартиніан 3 кл Диплом перем. в поч. школі

7 Захарук Артем 3 кл Диплом перем. в поч. школі

8 Будз Іван 3 кл Диплом перем. в поч. школі

9 Кричун Антон 3 кл Диплом перем. в поч. школі

10 Мицкан Роксолана 3 кл Диплом перем. в поч. школі

11 Цикаляк Христина 5 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

12 Галицька Світлана 7 кл Сертифікат учасника

13 Баб'юк Сергій 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

14 Том'юк Яна 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

15 Чоборяк Іван 7 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

16 Колошва Єва 8 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

17 Фанда Софія 8 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

Із зарубіжної літератури у грі «Соняшник» взяли участь 11 учнів, з них 5 переможців (І місце – Кузьменюк Андріана, 7А; Хариняк Тетяна, 5А; ІІ місце – Угринюк Тетяна, 6А; ІІІ місце – Мицкан Вікторія, 5А; Баб’юк Сергій, 7Б), підготували вчителі Позарук О.М. та Дутковська О.Т. З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбувалася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 кл. Організували та зареєстрували школярів учителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні (Будз Христина, 6А; Миронюк Роксолана, 7А; Ковалюк Ольга, 8Б; Колотило Андріана, 11); Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні (Цикаляк Христина, 5Б; Лащук Анна, 9А; Чоборяк Іван, 7Б); Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні (Галицька Марія, 8А; Бетлей Василина, 11; Джумарик Наталя, 11); сертифікати учасників отримали 13 учнів (Том’юк Яна, 7Б; Галицька Іванна, 7Б; Галицька Світлана, 7Б; Баб’юк Сергій, 7Б; Близнюк Максим, 7Б; Орищук Вікторія, 7Б; Том’юк Ольга, 7Б; Фединчук Вікторія, 7Б; Ватаманюк Христина, 7Б; Моканюк Яна, 8А; Палчинська Яна, 8А; Колошва Єва, 8А; Будз Мар’яна, 10). Учителі англійської мови (Лащук М.М., Фочук Л.В., Дивоняк Г.В.) організували та провели конкурс «Грінвіч» (57 учасників, з них 17 переможців), учителі математики залучили до конкурсу «Кенгуру» 42 учасників (4 – 8 класи, з них 13 переможців, координатором конкурсу в школі є вчитель математики Павлюк П.І.).

У школі проводиться на належному рівні позакласна робота з фізичної культури. Працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу. Регулярно проходять внутрішньошкільні змагання. Традицією у школі стало проведення спортивних свят. Позакласна робота з предмета нерідко визначається потребами та побажаннями учнів, вони часто є ініціаторами яких-небудь починань, часто вносять свої пропозиції не тільки вчителю фізичної культури, класним керівникам, а й адміністрації школи.

Учні школи за 5 років брали участь у спортивних змаганнях різних рівнів та досягли таких результатів:

№ з/п

Роки нав-чання

Л/А естафе-та

Футбол юнаки

Фут-бол дівчата

Баскет-бол юнаки

Баскет-бол дівчата

Настільний теніс

Волей-бол юнаки

Волей-бол дівчата

Лижні гонки

Легка атлети-ка

Туризм

Олім-пійське Лелеченя

Місце

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

1

2012-2013

9

14

4/п

13

2/3

17

5/3

14

2

25

2/3

17

2/3

17

5

18

5

2

2013-2014

3

21

3/3

9

2/3

17

1

30

2/3

17

2

25

6

17

3

21

5

3

2014-2015

9

14

3/3

15

3/3

17

3

21

1

30

10

13

3

21

1

30

4

19

1

30

5

18

2

4

2015-2016

12

11

2/3

13,5

4

19

3

21

1

30

12

11

3

21

1

30

11

12

3

21

7

16

3

5

2016-2017

12

11

3/3

7,5

4

19

2

25

1

30

9

14

3

21

1

30

5

18

2

25

1

6

2017-2018.

6

17

2/3

13,5

2

25

1

30

2

25

Одним із показників результативності роботи з обдарованими дітьми є успішність учнів у вивченні навчальних предметів. В 2017-2018 н. р. 67 учнів нагороджені Похвальними листами.

Освіта осіб з особливими потребами

В 2018-2019 н.р. на підставі заяви батьків, витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації, довідки Косівської центральної лікарні, посвідчення про інвалідність, рішення педагогічної ради від 30.08.2018 р., протокол №1 на індивідуальній формі навчання навчаються:

2-А клас Петрук Єва Вікторівна

(за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України від 12.12.2014 р. №1465, від 08.03.2015 р. № 518, від 07.08.2015 р. №855)

3-А клас Шміляк Анатолій Миколайович

(за Типовими навчальними планами спеціальних закладів середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Наказ МОН України від 25.06.2018р. №693. (Додаток №12)

6-Б клас Лукашко Іванна Мирославівна

(за Типовими навчальними планами спеціальних закладів середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Наказ МОН України від 12.06.2018р. №627. (Додаток №13)

7-А клас Гавучак Антоній Романович

(за Типовими навчальними планами спеціальних закладів середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Наказ МОН України від 12.06.2018р. №627. (Додаток №13)

7-А клас Довганюк Євгенія Василівна

(за Типовими навчальними планами спеціальних закладів середньої освіти з навчанням українською мовою для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Наказ МОН України від 12.06.2018р. №627. (Додаток №13)

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ НА 2018-2019 н.р.

Розділ І. Загальна характеристика навчального закладу

Повна назва закладу: Старокутська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області

Адреса: вул. Шкільна 66, с. Старі Кути, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. 78663

Директор школи: Осьманович Ніна Василівна

Заступник директора школи з НВР: Марчук Галина Іванівна

Заступник директора школи з ВР: Павлюк Мар’яна Василівна

Школа працює над проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позакласній діяльності»

Мета діяльності школи:

· Забезпечити сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, полікультурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

· Виховання духовно багатої, гуманної, вільної, рівноправної, відповідальної, толерантної, демократичної особистості;

· Формування рис громадянськості української держави, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної та трудової культури;

· Впровадження сучасних форм і методів навчання учнів та вчителів;

· Підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо й свій стиль.

У складі школи функціонують:

- методична рада;

- методичні об'єднання вчителів початкових класів, класних керівників;

- рада школи;

- батьківський комітет;

- учнівське самоврядування

Кількість педагогічних працівників: 47; основного складу – 43,

З них:

- Спеціалістів вищої категорії – 28

- Спеціалістів І категорії – 7

- Спеціалістів II категорії – 4

- Спеціалістів – 8

- Старших учителів – 13

- Вчителів-методистів – 3

У звітному році було атестовано 9 педагогічних працівників: Том’юк Г.М. (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель»), Катанова О.І. (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»), Семенюк С.Т. (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель»), Фочук Л. В. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»), Новосельський О.К. (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «учитель-методист», Яким’юк Я.О (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», Яким’юк Н.І. (підтверджено раніше присвоєний 11 розряд та звання «старший учитель»), Лепкалюк Г.М. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»), Вальчик В.В. (підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший учитель»).

Кількість учнів - 500

З них:

- 1 – 4 класів – 203 учнів

- 5 – 9 класів – 278 учні

- 10-11 класів – 19 учнів

Кількість класів - 20; комп'ютерний клас на 10 робочих місць; спортзал; спортивний майданчик; їдальня (на 40 місць); бібліотека (10185 книжок за інвентарною книгою та 9502 за сумарною).

Тривалість уроків:

- 1 класи – 35 хвилин;

- 2 – 4 класи – 40 хвилин;

- 5 – 11 класи – 45 хвилин

Навчання проходить в одну зміну і розпочинається о 9 год. 00 хв. Працює дві групи продовженого дня. На індивідуальному навчанні перебуває четверо дітей.

Розділ ІІ. Аналіз діяльності школи протягом 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році методична робота з педагогами школи була організована відповідно до наказів Косівського відділу освіти від 21.08.2017 р. № 133 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016 - 2017 навчальному році та її організацію у 2017-2018 навчальному році» та спрямована на виконання Конституції України, чинного законодавства в галузі освіти щодо реалізації державної політики з питань формування та розвитку вчителя третього тисячоліття: конкурентноспроможного, з високим рівнем професійної компетентності. Пріоритетними напрямками роботи було визначено:

- продовження роботи над впровадженням Державних стандартів освіти, інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризації й інформатизації освітнього процесу, реалізації концепції національного та громадянського виховання;

- забезпечення неперервного фахового зростання педагогічних працівників;

- удосконалення професійної компетентності вчителя шляхом використання практичних напрацювань учителів-новаторів району, області, України;

- забезпечення оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів, дистанційного навчання, самоосвіти, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації педагогічних працівників;

- удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів до інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи у Малій академії наук учнівської молоді.

На виконання вищеназваних напрямків роботи реалізовувався Комплексний план дій щодо підготовки педагогічних працівників школи до впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив школи продовжував роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позакласній діяльності». Виходячи зі змісту і шляхів розв’язання єдиної науково-методичної проблеми, з метою якісної організації науково-методичної роботи з педагогами школи було розроблено та проведено відповідні заходи протягом року.

Учні 7А та вчитель англійської мови Головчук Н.О. неодноразово вже беруть участь у навчальній програмі Європейської Комісії – «eTwinningPlus», яка діє в рамках Східного партнерства ЄС, з метою співпраці європейських шкіл.

Значна увага приділялась організаційно-методичному супроводу процесу формування професійної компетентності педагогів школи, зокрема через систему курсової і семінарської підготовки. В 2017-2018 навальному році на 99% виконано план курсів. Недовиконання плану пов’язане з відпусткою по догляду за дитиною (Маркевич М.В.). Педагоги самостійно обирали форми та спецкурси курсового навчання. Відповідно до запитів учителів Івано-Франківським ОІППО були сформовані навчальні групи. У 2017-2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку 16 вчителів (Том’юк Г.М., Дутковська О.Т., Катанова О.І., Новосельський О.К., Новосельська Л.О., Ожгевич Л.Р., Семенюк С.Т., Фочук Л.В., Чвир С.В., Вальчик В.В., Савчук М.В., Яким’юк Я.О., Кузьменюк О.В., Лепкалюк Г.М., Знак Л.С., Демчук Г,Б.), проатестувалося – 9 педагогів (Том’юк Г.М., Катанова О.І., Семенюк С.Т., Фочук Л. В., Новосельський О.К., Яким’юк Я.О., Яким’юк Н.І., Лепкалюк Г.М., Вальчик В.В.).

Залишається стабільним рейтинг участі вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». В районному турі конкурсу взяла участь Катанова О.І. в номінації «фізика», здобула перемогу, а в обласному турі - ввійшла в дев’ятку кращих учителів Івано-Франківщини.

Вчитель інформатики Новосельський О.К. протягом року був активним учасником обласної творчої групи вчителів інформатики, став співавтором навчального посібника «JAVA» для учнів 10-11 класів. Також у 2017-2018 навчальному році Новосельський О.К. виграв гранд FIRST LEGO League cеред 186 шкіл України. Пройшов курси з робототехніки у м. Києві, представив команду учнів на фестивалі проектів з робототехніки, що відбувся в м. Києві.

Вчитель англійської мови Головчук Н.О. пройшла курси в м. Києві стосовно впровадження НУШ та отримала сертифікат тренера вчителів англійської мови, що навчатимуть учнів першого класу протягом 2018-2019 н.р.

Вчитель української мови та літератури Тріщук М.І. взяла участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка». Продемонструвала належну науково-методичну підготовку, ерудицію, комунікативні риси, високий рівень використання технічних засобів навчання, орієнтацію на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців, а також морально-гуманістичну спрямованість власної методичної розробки «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». За результатами конкурсу здобула третє місце.

Вчитель англійської мови Фочук Л.В. брала участь у проекті «GoCamp», здобула перемогу. Очікуємо волонтера, який проводитиме разом з учителями школи роботу щодо покращення знань учнів з англійської мови. Фочук Людмила Володимирівна приймає активну участь у методичній роботі, яка проводиться в школі та районі. У вересні 2017 року підготувала брошуру «Тексти для аудіювання», що є вагомим помічником для вчителів району під час підготовки до уроків. Також вчителька завжди бере активну участь у районній творчій групі щодо розробки календарно-тематичного планування з англійської мови.

З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбулася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 класів. Організували та зареєстрували школярів учителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні; Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні; Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні; сертифікати учасників отримали 13 учнів. Вчителі отримали подяки за підготовку переможців олімпіади.

Досвід учителів пропагувався через публікації на сторінках часопису «Освітянський вісник», на порталі вчителів – предметників та початкових класів «Урок», в соціальній мережі Фейсбук учителі розміщують інформаційні та методичні матеріали з різних аспектів організації освітнього процесу. Заступники директора школи Марчук Г.І. та Павлюк М.В. брали участь у районних семінарах-практикумах «Використання ІК технологій в управлінській діяльності», на яких проводилося навчання з використання сервісів Google та створення блогів.

Вчителі англійської мови під час проведення районних семінарів переглянули записи вебінарів «Teaching towards Exam Success: Vocabulary Development», «Teaching towards Exam Success: Writing an Informal Letter» від видавництва «Macmillan Education».

Здійснювався методичний супровід роботи з обдарованими дітьми. Ця робота проводилася, в основному, через залучення школярів до участі в предметних олімпіадах та різних інтелектуальних змаганнях. В цьому плані активізувалась участь учнів школи в міжнародних інтерактивних конкурсах: математичному «Кенгуру», фізичному «Левеня», українознавчому та із зарубіжної літератури «Соняшник».

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено факультативи, курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Відповідно до робочого плану школи на 2017-2018 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, географії, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. Учні школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району (наказ по школі від 04.01.2018 №2 «Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів»).

На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України представляла нашу школу учениця 11класу Колотило Андріана, в номінації «географія» (вчитель Семенюк С.Т.). Виборола третє місце.

Щорічно проводиться районний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини. У цьому році в змаганні взяла участь учениця 8А класу Колошва Єва в номінації «мовознавство» (вчитель Тріщук М.І.), здобула перше місце, а на регіональному турі у Верховині отримала гран-прі.

Варто відзначити, що в минулому навчальному році забезпечено моральне стимулювання переможців інтелектуальних конкурсів і змагань, спортивних досягнень школярів. Так, 30 травня 2018 року проведено районне свято-зустріч обдарованої учнівської молоді «Ми – надія твоя, Україно». У ході проведення свята грамотами Косівської райдержадміністрації та районної ради, цінними подарунками було відзначено учнів-переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, конкурсів імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, різних спортивних змагань та вчителів і тренерів, які їх підготували.

З дотриманням вимог Регламенту та нормативно-правових документів у 2018 році організовано пройшло зовнішнє незалежне оцінювання.

13 випускників школи взяли участь в ЗНО з української мови та літератури. З них 5 склали тест на високий рівень (на 12 балів – дві учениці, на 11 балів – три учениці), 7 - на достатній рівень (на 9 балів – чотири учні, на 8 балів – два учні, на 7 балів – одна учениця), 1 – на середній рівень (на шість балів), вчитель Тріщук М.І.

ЗНО з математики здавали 7 одинадцятикласників, які показали такі результати: на 11 балів – 1 уч., на 10 балів – 1 уч., на 9 балів – 1 уч., на 7 балів – 2 уч., на 6 балів – 1 уч., на 5 балів – 1 уч., вчитель Павлюк П.І.

Участь у ЗНО з історії України взяли 9 випускників. З них 5 склали тест на високий рівень (на 11 балів – 1 уч., на 10 балів – 4 уч.), 3 на достатній рівень (на 8 балів – 2 уч., на 7 балів – 1 уч.), 1 на середній рівень (на 4 бали), вчитель Олійник М.Б.

З географії ЗНО здавало 8 учнів, з них: 1 уч. на високому рівні (11 балів), 4 уч. на достатньому рівні (9 балів – 4 уч.), 3 уч. на середньому рівні (5 балів – 1 уч., 6 балів – 2 уч.), вчитель Семенюк С.Т.

У ході впровадження державного стандарту здійснювався психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу. Важливим напрямком діяльності соціально-психологічної служби стала адаптація першокласників та розкриття їх пізнавальних процесів, адаптація учнів п'ятого та восьмого класу, увага до їх вікових та індивідуальних особливостей. Здійснювалась індивідуальна та групова діагностика всіх учасників освітнього процесу. Особлива увага приділялась учням, сім'ї яких потрапили в складні життєві обставини, дітям, що мають проблеми з навчанням та поведінкою на уроках. Соціально-психологічною службою здійснювалися рейди в проблемні сім'ї. З учнями школи проводилися профілактично-корекційні та корекційно-розвивальні заняття.

Робота з обдарованими дітьми у школі протягом 2017-2018 н.р. здійснювалася відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та відповідно до наказів Косівського відділу освіти.

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

- впровадження прогресивних технологій навчання;

- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.

Протягом року обдаровані школярі залучалися до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів, спортивних змаганнях, предметних тижнях, роботі Малої академії наук України.

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено факультативи, курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Відповідно до робочого плану школи на 2017-2018 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, географії, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. Учні школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району (наказ по школі від 04.01.2018 №2 «Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів»). Під час проведення навчальних занять вчителі використовували для здібних дітей диференційовані завдання підвищеного рівня складності, запроваджували інноваційні методи навчання та виховання. Під керівництвом учителя української мови Тріщук М.І. учениця 8-А кл Колошва Єва брала участь у зльоті обдарованої учнівської молоді з дослідженням на тему «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». На районному етапі учениця здобула перше місце, а на регіональному етапі – гран-прі. Вчитель географії Семенюк С.Т. підготувала ученицю 11 класу Колотило Андріану до участі в роботі Малої академії наук України, зайняла третє місце на обласному етапі.

Команда учнів школи брала участь у районному турнірі «Що? Де? Коли?», зайняли третє місце серед шкіл району (кер. Павлюк М.В.). Щороку учні нашої школи є активними учасниками українознавчої гри «Соняшник» (вчителі: Тріщук М.І., Марчук Г.І., Знак Л.С., Чепига Б.Б.). Цього року учасників було 17, маємо такі результати:

1 Федюк Олександр 3кл Сертифікат учасника

2 Андрецуляк Софія 3 кл Сертифікат учасника

3 Чепелюк Андріана 3 кл Сертифікат учасника

4 Кузьменюк Назаріи 3 кл Сертифікат учасника

5 Бойчук Андріана 3 кл Сертифікат учасника

6 Фединчук Мартиніан 3 кл Диплом перем. в поч. школі

7 Захарук Артем 3 кл Диплом перем. в поч. школі

8 Будз Іван 3 кл Диплом перем. в поч. школі

9 Кричун Антон 3 кл Диплом перем. в поч. школі

10 Мицкан Роксолана 3 кл Диплом перем. в поч. школі

11 Цикаляк Христина 5 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

12 Галицька Світлана 7 кл Сертифікат учасника

13 Баб'юк Сергій 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

14 Том'юк Яна 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

15 Чоборяк Іван 7 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

16 Колошва Єва 8 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

17 Фанда Софія 8 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

Із зарубіжної літератури у грі «Соняшник» взяли участь 11 учнів, з них 5 переможців (І місце – Кузьменюк Андріана, 7А; Хариняк Тетяна, 5А; ІІ місце – Угринюк Тетяна, 6А; ІІІ місце – Мицкан Вікторія, 5А; Баб’юк Сергій, 7Б), підготували вчителі Позарук О.М. та Дутковська О.Т. З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбувалася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 кл. Організували та зареєстрували школярів учителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні (Будз Христина, 6А; Миронюк Роксолана, 7А; Ковалюк Ольга, 8Б; Колотило Андріана, 11); Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні (Цикаляк Христина, 5Б; Лащук Анна, 9А; Чоборяк Іван, 7Б); Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні (Галицька Марія, 8А; Бетлей Василина, 11; Джумарик Наталя, 11); сертифікати учасників отримали 13 учнів (Том’юк Яна, 7Б; Галицька Іванна, 7Б; Галицька Світлана, 7Б; Баб’юк Сергій, 7Б; Близнюк Максим, 7Б; Орищук Вікторія, 7Б; Том’юк Ольга, 7Б; Фединчук Вікторія, 7Б; Ватаманюк Христина, 7Б; Моканюк Яна, 8А; Палчинська Яна, 8А; Колошва Єва, 8А; Будз Мар’яна, 10). Учителі англійської мови (Лащук М.М., Фочук Л.В., Дивоняк Г.В.) організували та провели конкурс «Грінвіч» (57 учасників, з них 17 переможців), учителі математики залучили до конкурсу «Кенгуру» 42 учасників (4 – 8 класи, з них 13 переможців, координатором конкурсу в школі є вчитель математики Павлюк П.І.). У школі проводиться на належному рівні позакласна робота з фізичної культури. Працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу. Регулярно проходять внутрішньошкільні змагання. Традицією у школі стало проведення спортивних свят. Позакласна робота з предмета нерідко визначається потребами та побажаннями учнів, вони часто є ініціаторами яких-небудь починань, часто вносять свої пропозиції не тільки вчителю фізичної культури, класним керівникам, а й адміністрації школи. Учні школи за 5 років брали участь у спортивних змаганнях різних рівнів та досягли таких результатів:

№ з/п

Роки нав-чання

Л/А естафе-та

Футбол юнаки

Фут-бол дівчата

Баскет-бол юнаки

Баскет-бол дівчата

Настільний теніс

Волей-бол юнаки

Волей-бол дівчата

Лижні гонки

Легка атлети-ка

Туризм

Олім-пійське Лелеченя

Місце

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

1

2012-2013

9

14

4/п

13

2/3

17

5/3

14

2

25

2/3

17

2/3

17

5

18

5

2

2013-2014

3

21

3/3

9

2/3

17

1

30

2/3

17

2

25

6

17

3

21

5

3

2014-2015

9

14

3/3

15

3/3

17

3

21

1

30

10

13

3

21

1

30

4

19

1

30

5

18

2

4

2015-2016

12

11

2/3

13,5

4

19

3

21

1

30

12

11

3

21

1

30

11

12

3

21

7

16

3

5

2016-2017

12

11

3/3

7,5

4

19

2

25

1

30

9

14

3

21

1

30

5

18

2

25

1

6

2017-2018.

6

17

2/3

13,5

2

25

1

30

2

25

Одним із показників результативності роботи з обдарованими дітьми є успішність учнів у вивченні навчальних предметів. В 2017-2018 н. р. 67 учнів нагороджені Похвальними листами.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та наказу по відділу освіти Косівської РДА від 02.10.2017р. № 166 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», з метою підтримки й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у жовтні-листопаді у школі проходив І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, у якому взяли участь 198 учнів школи. Переможцями ІІ етапу олімпіад стали учні:

1. Колошва Єва, 8-А клас, математика (вч. Слижук М.М.)

2. Колотило Андріана, 11 клас, економіка (вч. Семенюк С.Т.)

Призерами ІІ етапу олімпіад є учні:

ІІ місце

1. Катеринчук Вікторія, 6-А клас, математика (вч. Осьманович Н.В.)

2. Фединчук Софія, 7-А клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

3. Фанда Софія, 8-А клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

4. Ковалюк Ольга, 8-Б клас, англійська мова (вч. Лащук М.М.)

5. Ковалюк Ольга, 8-Б клас, українська мова (вч. Тріщук М.І.)

6. Томащук Наталія, 9-А клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

7. Дроняк Тетяна, 9-А клас, трудове навчання (вч. Чвир С.В.)

8. Лукинчук Антоніна, 10 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

9. Лукинчук Антоніна, 10 клас, історія (вч. Олійник М.Б.)

10. Будз Мар’яна, 10 клас, українська мова (вч. Миронюк О.С.)

11. Яремчук Степан, 10 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

12. Гринюк Ірина, 10 клас, англійська мова (вч. Фочук Л.В.)

13. Гордійчук Христина, 11 клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

14. Гордійчук Христина, 11 клас, трудове навчання (вч. Чвир С.В.)

15. Колотило Андріана, 11 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

ІІІ місце

1. Фанда Софія, 8-А клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

2. Онисим’юк Михайло, 8-Б клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

3. Лащук Анна, 9-А клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

4. Лащук Анна, 9-А клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

5. Лащук Анна, 9-А клас, англійська мова (вч. Фочук Л.В.)

6. Томащук Наталія, 9-А клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

7. Лукинчук Антоніна, 10 клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

8. Гордійчук Христина, 11 клас, астрономія (вч. Катанова О.І.)

9. Джумарик Наталія, 11 клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

10. Колотило Андріана, 11 клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

11. Колотило Андріана, 11 клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

12. Колотило Андріана, 11 клас, українська мова (вч. Тріщук М.І.)

13. Колотило Андріана, 11 клас, хімія (вч. Ожгевич Л.Р.)

Саме ці учні отримали навики працювати над високим рівнем складності олімпіадних завдань. За результатами шкільних, районних олімпіад простежується зацікавленість учнів такими інтелектуальними змаганнями. Всього учасників ІІ туру Всеукраїнських олімпіад – 46 учнів, призерів – 30 учнів, що складає 65% усіх учасників.

Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів подано у таблиці

Класи

Учнів

Рівень навчальних досягнень

Успішність %

Якість знань%

Відвідування

В

Д

С

П

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

2-4

147

29

20%

52

35%

48

33%

18

12%

88%

55%

88%

5-9

257

36

14%

76

30%

81

32%

63

24%

76%

44%

85%

10-11

22

7

32%

11

50%

4

18%

-

-

100%

82%

80%

2-11

426

72

17%

139

33%

133

31%

81

19%

81%

50%

84%

Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні» нагороджено:

29 учнів 2-4 класів

29 учнів 5-8 класів

4 учні 10 класу

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали 3 учні (Лащук Анна, Томащук Наталія, Тимчук Марина).

За результатами ЗНО нагороджено:

- золотою медаллю «За особливі успіхи в навчанні» Колотило Андріану

- срібною медаллю «За успіхи в навчанні» нагороджено Джумарик Наталію.

Найкращі результати навчальних досягнень учнів:

3-А класу, вчитель початкового навчання Чепига Б.Б.

4-А класу, вчитель початкового навчання Деделюк Г.П.

4-Б класу, вчитель початкового навчання Панчук Г.В..

5-А класу, вчитель початкового навчання Яким’юк Н.І., кл. кер.Том’юк Г.М.

6-А класу, вчитель початкового навчання Кузьменюк О.В., кл. кер. Близнюк О.Д.

10 класу, кл. кер.Чвир С.В.

11 класу, кл. кер.Олійник М.Б.

Найнижчі результати навчальних досягнень учнів:

5-Б клас, вчитель початкового навчання Слижук Г.М., кл.кер.Тріщук М.І.

6-Б клас, вчитель початкового навчання Джумарик О.В., кл.кер. Семенюк С.Т.

Аналіз стану успішності учнів індивідуально в кожному класі дає підстави зробити висновок, що ще в кожному класі є резерв учнів, які б могли при наполегливій щоденній праці досягти свого основного рівня.

Особливо критичний стан в 5-Б класі (9 учнів – початковий рівень) вчитель початкових класів Слижук Г.М. (4-Б клас закінчили 11учнів з балами початкового рівня).

Відповідно до плану роботи школи на 2017-2018 н.р. та з метою контролю за відвідуванням учнями занять, їх рівня вихованості та належного санітарного стану класів у школі протягом 2017-2018 навчального року щопонеділка підводилися підсумки змагань на «кращий класний колектив» серед учнів 5-11 класів.

Результати змагань відображено в таблиці

Клас

Лінійка

(бали)

Санітарний стан

(бали)

Поведінка

(бали)

Відвіду-вання

(бали)

Загальна сума балів

Загальні місця

Класний керівник

5-А

4

4

5

2

15

ІІ

Том’юк Г. М.

5-Б

16

4

16

2

38

VІІІ

Тріщук М. І.

6-А

17

5

9

4

35

VІІ

Близнюк О.Д.

6-Б

6

3

16

2

27

ІV

Семенюк С.Т.

7-А

2

2

9

2

15

ІІ

Катанова О.І.

7-Б

5

4

10

2

21

ІІІ

Ожгевич Л.Р.

8-А

9

9

13

2

33

V

Павлюк П. І.

8-Б

11

4

9

3

27

ІV

Томащук Л. М.

9-А

12

8

5

2

27

ІV

Фочук Л. В.

9-Б

14

6

12

2

34

Позарук О.М.

10

3

4

2

2

11

І

Чвир С.В.

11

8

9

2

2

21

ІІІ

Олійник М.Б.

Протягом року проводилася робота з удосконалення умов з охорони праці: вчасно проводилися навчання з охорони праці, дотримуються санітарні вимоги утримання території школи. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одна з пріоритетних і проводиться відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку». Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, сплановано відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі наявні необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кабінет інформатики та спортзал мають необхідний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та запобігання травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. У школі здійснюється належна робота щодо запобігання нещасним випадкам, створення безпечних умов навчання. Розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти і проводяться профілактичні заходи. Соціальному захисту дітей, збереженню їхнього здоров’я слугує робота практичного психолога. Створено соціальний паспорт школи. Ведеться облік категорійних дітей і сімей, у яких вони проживають. Проводяться огляди умов проживання таких дітей, робота з надання допомоги у формі безкоштовного харчування. Проводилися різні акції милосердя, ярмарки, кошти з яких передано на допомогу категорійним дітям.

У 2018 - 2019 навчальному році педагогічний колектив школи працюватиме над проблемою: «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та в позакласній діяльності», вирішуючи такі завдання:

· виконання законів “Про освіту”, “Про мови”, Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти ;

· продовжувати вивчати й застосовувати елементи сучасних технологій, інтерактивних методів навчання;

· впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи вчителів ;

· удосконалення форм і методів проведення педагогічної ради ;

· зміцнення і вдосконалення навчально-матеріальної бази;

· підвищення ефективності внутрішкільного контролю ;

· робота зі здібними та обдарованими учнями, створення системи роботи з ними ;

· робота з учнями, які мають початковий рівень знань ;

· удосконалення роботи по морально-етичному вихованню учнів ;

· забезпечення виконання умов договору з охорони праці учасників освітнього процесу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗНО

Наказом Міністерства освіти і науки України від 28 вересня 2018 року № 1036 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 18 березня 2019 року.

Звертаємо увагу на те, що додаткового періоду для перереєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року не передбачено. Тож змінювати реєстраційні дані можна буде тільки до 25 березня 2019 року.

До 30 квітня 2019 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 23 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 27 травня, з англійської мови — 28 травня, з фізики — 30 травня, з історії України — 4 червня, з біології — 6 червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 25 червня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури та фізики буде оголошено до 14 червня, з іноземних мов та біології — до 20 червня, з історії України, географії, хімії — до 25 червня.

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання окремих категорій осіб, які не мали змоги зареєструватися в основний період (зокрема, учасники антитерористичної операції, особи з окупованого Криму та непідконтрольних Україні територій Донбасу), триватиме з третього до 20-го травня 2019 року. Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднено до 30 квітня 2019 року. Результати зовнішнього незалежного оцінювання учасники додаткової сесії отримають до 18 липня.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗНО

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам.

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну середню освіту або здобуде її у поточному навчальному році та зареєструвалася відповідно до встановлених вимог.

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних навчальних предметів.

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються наказами Міністерства освіти і науки України.

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання.

Для учасників з особливими освітніми потребами у пунктах зовнішнього оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження оцінювання.

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання.

Результати зовнішнього оцінювання використовуються:

 • для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної освіти;
 • як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти;
 • для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

Результати з певного навчального предмета визначаються за:

 • рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг «склав / не склав»
 • критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього оцінювання.

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з розгорнутою відповіддю.

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога «склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів генерується робочою групою Українського центру з використанням методики переведення тестових балів.

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень.

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього оцінювання:

 • з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених предметів;
 • з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів.

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Подiлитися новиною:

Як змінилося шкільне життя з 2019-2020 навчального року.

Скасування співбесіди при вступі до 1 класу

Кожна дитина має право на рівний доступ до освіти. У зв'язку з цим конкурсний набір, дітей в 1 клас скасовується. Тепер першокласники будуть зараховані до шкіл за їх місцем реєстрації, незалежно від того, спеціалізована ця школа або загальноосвітня. Вибрати іншу школу можна, але тільки якщо в ній залишаться вільні місця після прийому «своїх» учнів. У такому випадку можливий конкурс.

Скасування обов'язкової шкільної форми

Президент України Володимир Зеленський у червні скасував указ про обов'язкову шкільну форму. У новому навчальному році тільки ви і ваша дитина має право вирішувати, що надіти сьогодні в школу. Адміністрація школи більше не зможе примушувати учнів відвідувати уроки виключно у формі.

Світловідбиваючі жилети для учнів 1-4 класів.

З 1 вересня 2019 року в силу вступило нове правило: учні 1-4 класів зобов'язані носити світловідбиваючі жилети в темний час доби по дорозі в школу і додому. Взимку буде доречно надіти жилет і вранці поверх куртки або пальто. Завдяки цьому водії будуть краще бачити дітей на дорозі, що дозволить зменшити кількість школярів, що постраждали в ДТП.

Вільний вибір форми навчання

Це нововведення стосується дітей, які змушені пропускати уроки через часті хвороби або ж серйозні заняття спортом, музикою та іншим.

У таких випадках батьки мають право подати заяву в адміністрацію школи, щоб перевести дитину на індивідуальну форму навчання. Після чого вчителі складають для таких дітей спеціальний навчальний план. Оцінка рівня знань буде проходити два рази на рік у вигляді підсумкової контрольної роботи.

Оголошення оцінок школярів

Відтепер оцінки учня - це його особиста інформація, яку вчитель не має права розголошувати, тобто оголошувати на весь клас.

Безпосередньо на уроці вчитель може загальними фразами оцінити відповідь/роботу учня, але оцінку в балах – виставляти у щоденник на перерві або після уроків в індивідуальному порядку. Це стосується і батьківських зборів.

У Міністерстві освіти вважають, що так можна вирішити проблему цькування серед школярів через оцінки.

Скасування дощок пошани для відмінників

Кожен учень індивідуальний у своїх успіхах. Хтось краще вчиться, а хтось краще грає у футбол, танцює або співає. Діти різні, і здібності у них теж різні, кожен талановитий по-своєму.

Кiлькiсть переглядiв: 461

Коментарi