1. Критерії оцінювання досягнень учнів 5-11 кл

https://osvita.ua/school/estimation/

2. https://www.youtube.com/watch?v=FLsUTGln5G4

Це посилання, за яким можна переглянути, як працювати на платформі HUMAN

3. Підсумки методичної роботи в ліцеї протягом останніх років

Підсумки методичної роботи за 2018-2019 н.р.

У 2018-2019 навчальному році методична робота здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації освітнього процесу.

З метою методичного забезпечення організації методичної роботи з підвищення кваліфікації, професійного зростання працівників, розвитку творчої ініціативи педагогів у міжкурсовий період, методична робота була спрямована відповідно дотеми «Розвиток професійної компетентності педагогічного працівника за допомогою побудови власної освітньої траєкторії».Розв’язання методичної теми було спрямовано на виконання відповідних завдань, а саме:

1. Модернізувати методичну роботу на основі диференційованого підходу в діяльності педагогічних працівників Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Вважати пріоритетами діяльності навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік організаційний та науково-методичний супровід інновацій навчального процесу, а саме: впровадження нових Державних стандартів, підготовка до державної підсумкової атестації, вивчення освітнього орієнтиру – Закону України «Про освіту», реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

3. Працювати над вирішенням таких завдань:

- підвищення якості кожного уроку як основної форми освітнього процесу;

- виконання завдань Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання;

- формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, пізнавальної активності;

- підвищення ефективності та якості освітнього процесу ;

- вироблення шляхів посилення національно-патріотичного виховання учнів;

- врахування особливості організаційно-методичного супроводу освітнього процесу в новому навчальному році в умовах упровадження Державних освітніх стандартів;

- підвищення якості організаційно-методичного супроводу учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів;

- забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;

- забезпечення соціально-психологічного захисту дітей;

- формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах, педагогізація батьків дітей та учнів;

- організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями;

- підвищення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів,що включає якісне володіння змістом навчальної дисципліни, сучасними (інноваційними, тестовими, тощо) методиками і технологіями навчання й виховання, досконалі знання особливостей фізичного і психічного розвитку дітей та учнів у кожному віковому періоді;

- удосконалення володіння педагогами інформаційно-комунікаційними технологіями.

Ключовою формою методичної роботи з педагогами були шкільні методичні об'єднання вчителів початкових класів, класних керівників, методичні наради. Педагоги шкільних методичних об’єднань спрямовували роботу на розвиток професійної компетентності, сучасного стилю педагогічного мислення і готовності до професійного самовдосконалення. На засіданнях впроваджувалися такі форми роботи: наставництво, проведення майстер-класів, педагогічних майстерень, самоосвіта, вивчення, апробація та впровадження інноваційних педагогічних технологій, ефективного педагогічного досвіду; самоосвіта, відвідування відкритих уроків, практичні заняття з конструювання сучасного уроку; брали участь у навчальних майстер-класах, методичних семінарах.

Аналіз роботи свідчить, що протягом цього навчального року вчителі вдосконалювали професійну майстерність у пошуку до ефективних форм і методів навчання. Серед учителів практикувались відкриті уроки та виховні заходи, виступи на педагогічних радах, проведення інтерактивних занять.

Педагогічний колектив ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Було перевірено строки проходження курсів підвищення кваліфікації, складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів. Розроблено методичні рекомендації «Пам’ятка для вчителя, що атестується». Поновлено методичні та інформаційні матеріали на стенді з питань атестації «Куточок атестації».

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників здійснювалась курсова перепідготовка (навчання на курсах післядипломної освіти) та атестація вчителів відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. Відповідно до запитів учителів Івано-Франківським ОІППО були сформовані навчальні групи. У 2018-2019 навчальному році пройшли курсову перепідготовку 14 вчителів (Ожгевич Л.Р., Гринюк Г.Б., Марчук Г.І., Тріщук М.І., Савчук М.В., Лазорик Т.Д., Лепкалюк Г.М., Чепига Б.Б., Знак Л.С., Фочук Л.В., Семенюк С.Т., Вальчик В.В., Джумарик О.В., Кузьменюк О.В.).

Цього року атестувалося 9 вчителів:

- Гринюк Г.Б., вчитель української мови, підтверджено вищу категорію, встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

- Демчук Г.Б., вчитель української мови, присвоєно другу категорію;

- Тріщук М.І., вчитель української мови, підтверджено вищу категорію, встановлено педагогічне звання «учитель-методист»;

- Ожгевич Л.Р., вчитель хімії, підтверджено вищу категорію та педагогічне звання «старший учитель»;

- Близнюк О.Д., вчитель музичного мистецтва, підтверджено вищу категорію;

- Чепига Б.Б., вчитель початкових класів, підтверджено вищу категорію та педагогічне звання «старший учитель»;

- Дутковська О.Т., вчитель зарубіжної літератури, підтверджено вищу категорію;

- Новосельська Л.О., вчитель інформатики, підтверджено вищу категорію;

- Савчук М.В., вчитель фізкультури, встановлено 11-ий розряд

Вчителі, що атестувалися, проводили відкриті уроки та заходи, приймали участь у роботі семінарів, готували творчі виставки, проводили тижні наук.

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Учасники волейбольного гуртка (кер. Вальчик В.В.) - завжди активні учасники всіх спортивних змагань району, неодноразові переможці. Учні, які відвідують гурток робототехніки (кер. Новосельський О.К.), цього року взяли участь у змаганнях у м. Львові та м. Києві, команда має назву «аЛЕГОрія». У номінації «Представлення Робота» зайняли друге місце. Учасники вокального та танцювального гуртків (кер. Близнюк О.Д., Федюк Х.М.) брали участь у районних вокальних та хореографічних конкурсах, належно представили нашу школу на огляді художньої самодіяльності. Учні 10кл, учасники гуртка з предмета «Захист Вітчизни», брали участь в обласних змаганнях «Сокіл «Джура» (кер. Яким’юк Я.О.).

Відповідно до робочого плану школи на 2018-2019 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад. Учні школи здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли четверте місце серед шкіл району.

Одним з важливих засобів зацікавлення учнів навчанням є проведення різного роду змагань. Традиційною стала участь здобувачів освіти школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Грінвіч», «Соняшник», та інших, в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів. Щорічно проводиться районний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини. У цьому році в змаганні взяв участь учень 7А класу Лукань Віктор в номінації «інформатика» (вчитель Новосельський О.К.), здобув перше місце.

Шкільним координатором математичного конкурсу «Кенгуру» була Слижук М.М. Учасників було 43: 2кл – 7уч; 3-4кл – 8уч; 5-6кл – 17уч; 7-8кл – 6уч; 9кл – 5уч. За результатами конкурсу учні отримали такі свідоцтва: «відмінний» - 11уч., «добрий» - 23уч., «учасник» - 9уч.

У мовознавчій грі «Соняшник» цього року взяло участь 17 учнів, координатором була вчитель української мови Тріщук М.І. Результати: Диплом І ступеня регіонального рівня – 1уч. (Цикаляк Христина, 6Б кл, вч.Тріщук М.І.), Диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 1уч. (Близнюк Максим, 8Б кл., вч. Марчук Г.І.), Диплом переможця в початковій школі – 1 уч. (Старожитник Марія, 4А кл., вч. Чепига Б.Б.), сертифікат учасника – 14 учнів.

Вчителі української мови та літератури Марчук Г.І., Тріщук М.І. та вчитель географії Семенюк С.Т. залучали своїх вихованців до різних інтернет-олімпіад від проекту «Всеосвіта» та «На урок».

Вчителі англійської мови організували участь дітей у конкурсі «Грінвіч», координатор – Лащук М.М. Учасників було 39, з них отримали сертифікати: «золотий» - 11 уч., «срібний» - 11уч., «бронзовий» - 3 уч., учасник – 14 учнів.

У березні 2019 року учні нашої школи під керівництвом вчителя англійської мови Фочук Л.В. брали участь у конкурсі з написання есе, який проводила волонтер Корпусу Миру Маріца Де Ла Пена. Учасників було шість, всі стали переможцями: Гринюк Ірина, 11 кл. – перше місце, Лукинчук Антоніна, 11 кл., - друге місце, Лащук Анна, 10 кл. – друге місце, Цикаляк Ярина, 9Б кл. – друге місце, Яремчук Степан, 11 кл. – третє місце, Ковалюк Ольга, 9Б кл. – третє місце.

Дивоняк Г.В. провела з учнями початкових класів театралізоване дійство англійською мовою, де учні грали ролі казкових героїв, показали свої знання та вміння з іноземної мови.

Головчук Н.О. з учнями 8А кл вже неодноразово брали участь у проектах міжнародної програми «eTwinning», цього року здобули перемогу.

Протягом навчального року здійснювалась контрольно-аналітична діяльність за освітнім процесом: адміністрацією закладу відвідано уроки вчителів-предметників, проведено індивідуальні консультації з учителями, перевірено календарно-тематичні планування, вибірково – поурочні плани, робочі зошити здобувачів освіти з української мови, зошити для практичних, лабораторних робіт з природничих дисциплін, систематично перевірялись класні журнали, вивчено стан викладання української мови, хімії, інформатики, фізичної культури. За наслідками внутрішкільного контролю надано рекомендації учителям-предметникам, учням та їх батькам щодо поліпшення організації освітнього процесу.

Приділялась належна увага роботі з батьками. Це батьківські збори, робота загальношкільного батьківського комітету, участь батьків у роботі школи, святах, організації та проведенні екскурсій, конкурсів.

1.Збірник диктантів для 9 кл ДПА-2019 tp://osvita.ua/school/certification/card/50325/

http://osvita.ua/school/57607/ Цікаві методи навчання дітей дошкільного віку

2.ПЕДПРАЦІВНИКАМ НА ДОПОМОГУ

Формування ключових компетентностей нової української школи

Відповідно до Закону України «Про освіту» визначено 10 ключових компетентностей для Нової української школи:

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3. Математична компетентність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності у природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіаграмотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, робота з базами даних, навички безпеки в інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6. Уміння вчитися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здітність до підприємницького ризику.

9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя [5, с. 13-14].

Зрозуміло, що кожну з перерахованих компетентностей учні будуть набувати послідовно, поступово, під час вивчення різних предметів на всіх етапах освіти. Нова українська школа працюватиме на засадах особистісно орієнтованої моделі освіти, в межах якої максимально враховуватимуться здібності, потреби та інтереси кожної дитини.

3. Підсумки методичної роботи за минулий 2017-2018 н.р.

У 2017-2018 навчальному році методична робота з педагогами школи була організована відповідно до наказів Косівського відділу освіти від 21.08.2017 р. № 133 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів району у 2016 - 2017 навчальному році та її організацію у 2017-2018 навчальному році» та спрямована на виконання Конституції України, чинного законодавства в галузі освіти щодо реалізації державної політики з питань формування та розвитку вчителя третього тисячоліття: конкурентноспроможного, з високим рівнем професійної компетентності. Пріоритетними напрямками роботи було визначено:

- продовження роботи над впровадженням Державних стандартів освіти, інноваційних технологій навчання та виховання, комп’ютеризації й інформатизації освітнього процесу, реалізації концепції національного та громадянського виховання;

- забезпечення неперервного фахового зростання педагогічних працівників;

- удосконалення професійної компетентності вчителя шляхом використання практичних напрацювань учителів-новаторів району, області, України;

- забезпечення оптимального поєднання основних форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: курсів, дистанційного навчання, самоосвіти, орієнтуючись на поетапний розвиток педагогічної майстерності, формування готовності до постійного професійного самовдосконалення, підготовка до атестації педагогічних працівників;

- удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів до інтелектуальних конкурсів, науково-дослідницької роботи у Малій академії наук учнівської молоді.

На виконання вищеназваних напрямків роботи реалізовувався Комплексний план дій щодо підготовки педагогічних працівників школи до впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Педагогічний колектив школи продовжував роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Формування життєвих компетентностей особистості на основі розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позакласній діяльності». Виходячи зі змісту і шляхів розв’язання єдиної науково-методичної проблеми, з метою якісної організації науково-методичної роботи з педагогами школи було розроблено та проведено відповідні заходи протягом року.

Учні 7А та вчитель англійської мови Головчук Н.О. неодноразово вже беруть участь у навчальній програмі Європейської Комісії – «eTwinningPlus», яка діє в рамках Східного партнерства ЄС, з метою співпраці європейських шкіл.

Значна увага приділялась організаційно-методичному супроводу процесу формування професійної компетентності педагогів школи, зокрема через систему курсової і семінарської підготовки. В 2017-2018 навальному році на 99% виконано план курсів. Недовиконання плану пов’язане з відпусткою по догляду за дитиною (Маркевич М.В.). Педагоги самостійно обирали форми та спецкурси курсового навчання. Відповідно до запитів учителів Івано-Франківським ОІППО були сформовані навчальні групи. У 2017-2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку 16 вчителів (Том’юк Г.М., Дутковська О.Т., Катанова О.І., Новосельський О.К., Новосельська Л.О., Ожгевич Л.Р., Семенюк С.Т., Фочук Л.В., Чвир С.В., Вальчик В.В., Савчук М.В., Яким’юк Я.О., Кузьменюк О.В., Лепкалюк Г.М., Знак Л.С., Демчук Г,Б.), проатестувалося – 9 педагогів (Том’юк Г.М., Катанова О.І., Семенюк С.Т., Фочук Л. В., Новосельський О.К., Яким’юк Я.О., Яким’юк Н.І., Лепкалюк Г.М., Вальчик В.В.).

Залишається стабільним рейтинг участі вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». В районному турі конкурсу взяла участь Катанова О.І. в номінації «фізика», здобула перемогу, а в обласному турі - ввійшла в дев’ятку кращих учителів Івано-Франківщини.

Вчитель інформатики Новосельський О.К. протягом року був активним учасником обласної творчої групи вчителів інформатики, став співавтором навчального посібника «JAVA» для учнів 10-11 класів. Також у 2017-2018 навчальному році Новосельський О.К. виграв гранд FIRST LEGO League cеред 186 шкіл України. Пройшов курси з робототехніки у м. Києві, представив команду учнів на фестивалі проектів з робототехніки, що відбувся в м. Києві.

Вчитель англійської мови Головчук Н.О. пройшла курси в м. Києві стосовно впровадження НУШ та отримала сертифікат тренера вчителів англійської мови, що навчатимуть учнів першого класу протягом 2018-2019 н.р.

Вчитель української мови та літератури Тріщук М.І. взяла участь в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка». Продемонструвала належну науково-методичну підготовку, ерудицію, комунікативні риси, високий рівень використання технічних засобів навчання, орієнтацію на розвиток пізнавальних і творчих здібностей вихованців, а також морально-гуманістичну спрямованість власної методичної розробки «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». За результатами конкурсу здобула третє місце.

Вчитель англійської мови Фочук Л.В. брала участь у проекті «GoCamp», здобула перемогу. Очікуємо волонтера, який проводитиме разом з учителями школи роботу щодо покращення знань учнів з англійської мови. Фочук Людмила Володимирівна приймає активну участь у методичній роботі, яка проводиться в школі та районі. У вересні 2017 року підготувала брошуру «Тексти для аудіювання», що є вагомим помічником для вчителів району під час підготовки до уроків. Також вчителька завжди бере активну участь у районній творчій групі щодо розробки календарно-тематичного планування з англійської мови.

З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбулася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 класів. Організували та зареєстрували школярів учителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні; Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні; Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні; сертифікати учасників отримали 13 учнів. Вчителі отримали подяки за підготовку переможців олімпіади.

Досвід учителів пропагувався через публікації на сторінках часопису «Освітянський вісник», на порталі вчителів – предметників та початкових класів «Урок», в соціальній мережі Фейсбук учителі розміщують інформаційні та методичні матеріали з різних аспектів організації освітнього процесу. Заступники директора школи Марчук Г.І. та Павлюк М.В. брали участь у районних семінарах-практикумах «Використання ІК технологій в управлінській діяльності», на яких проводилося навчання з використання сервісів Google та створення блогів.

Вчителі англійської мови під час проведення районних семінарів переглянули записи вебінарів «Teaching towards Exam Success: Vocabulary Development», «Teaching towards Exam Success: Writing an Informal Letter» від видавництва «Macmillan Education».

Здійснювався методичний супровід роботи з обдарованими дітьми. Ця робота проводилася, в основному, через залучення школярів до участі в предметних олімпіадах та різних інтелектуальних змаганнях. В цьому плані активізувалась участь учнів школи в міжнародних інтерактивних конкурсах: математичному «Кенгуру», фізичному «Левеня», українознавчому та із зарубіжної літератури «Соняшник».

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено факультативи, курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Відповідно до робочого плану школи на 2017-2018 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, географії, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. Учні школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району (наказ по школі від 04.01.2018 №2 «Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів»).

На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України представляла нашу школу учениця 11класу Колотило Андріана, в номінації «географія» (вчитель Семенюк С.Т.). Виборола третє місце.

Щорічно проводиться районний зліт обдарованої учнівської молоді Гуцульщини. У цьому році в змаганні взяла участь учениця 8А класу Колошва Єва в номінації «мовознавство» (вчитель Тріщук М.І.), здобула перше місце, а на регіональному турі у Верховині отримала гран-прі.

Варто відзначити, що в минулому навчальному році забезпечено моральне стимулювання переможців інтелектуальних конкурсів і змагань, спортивних досягнень школярів. Так, 30 травня 2018 року проведено районне свято-зустріч обдарованої учнівської молоді «Ми – надія твоя, Україно». У ході проведення свята грамотами Косівської райдержадміністрації та районної ради, цінними подарунками було відзначено учнів-переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, конкурсів імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, різних спортивних змагань та вчителів і тренерів, які їх підготували.

З дотриманням вимог Регламенту та нормативно-правових документів у 2018 році організовано пройшло зовнішнє незалежне оцінювання.

13 випускників школи взяли участь в ЗНО з української мови та літератури. З них 5 склали тест на високий рівень (на 12 балів – дві учениці, на 11 балів – три учениці), 7 - на достатній рівень (на 9 балів – чотири учні, на 8 балів – два учні, на 7 балів – одна учениця), 1 – на середній рівень (на шість балів), вчитель Тріщук М.І.

ЗНО з математики здавали 7 одинадцятикласників, які показали такі результати: на 11 балів – 1 уч., на 10 балів – 1 уч., на 9 балів – 1 уч., на 7 балів – 2 уч., на 6 балів – 1 уч., на 5 балів – 1 уч., вчитель Павлюк П.І.

Участь у ЗНО з історії України взяли 9 випускників. З них 5 склали тест на високий рівень (на 11 балів – 1 уч., на 10 балів – 4 уч.), 3 на достатній рівень (на 8 балів – 2 уч., на 7 балів – 1 уч.), 1 на середній рівень (на 4 бали), вчитель Олійник М.Б.

З географії ЗНО здавало 8 учнів, з них: 1 уч. на високому рівні (11 балів), 4 уч. на достатньому рівні (9 балів – 4 уч.), 3 уч. на середньому рівні (5 балів – 1 уч., 6 балів – 2 уч.), вчитель Семенюк С.Т.

У ході впровадження державного стандарту здійснювався психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу. Важливим напрямком діяльності соціально-психологічної служби стала адаптація першокласників та розкриття їх пізнавальних процесів, адаптація учнів п'ятого та восьмого класу, увага до їх вікових та індивідуальних особливостей. Здійснювалась індивідуальна та групова діагностика всіх учасників освітнього процесу. Особлива увага приділялась учням, сім'ї яких потрапили в складні життєві обставини, дітям, що мають проблеми з навчанням та поведінкою на уроках. Соціально-психологічною службою здійснювалися рейди в проблемні сім'ї. З учнями школи проводилися профілактично-корекційні та корекційно-розвивальні заняття.

Робота з обдарованими дітьми у школі протягом 2017-2018 н.р. здійснювалася відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та відповідно до наказів Косівського відділу освіти.

Діяльність педагогічного колективу школи була спрямована на вирішення таких завдань:

- пошук та цілеспрямований відбір обдарованих дітей;

- створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально-естетичного та фізичного розвитку учнів школи;

- впровадження прогресивних технологій навчання;

- формування в учнів потреби до самоосвіти, до творчості;

- виховання національно свідомого громадянина України;

- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні.

Протягом року обдаровані школярі залучалися до участі у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з навчальних предметів, спортивних змаганнях, предметних тижнях, роботі Малої академії наук України.

Для задоволення пізнавальних потреб учнів запроваджено факультативи, курси за вибором, організовано роботу гуртків (волейбольного, робототехніки, бісероплетіння, танцювального, вокального, з предмета «Захист Вітчизни»). Відповідно до робочого плану школи на 2017-2018 н.р. проведено предметні тижні (української мови, англійської, географії, фізкультури, початкових класів), проведено І-ий етап Всеукраїнських олімпіад з предметів, підготовлено учнів до участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад. Учні школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району (наказ по школі від 04.01.2018 №2 «Про результати участі учнів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з предметів»). Під час проведення навчальних занять вчителі використовували для здібних дітей диференційовані завдання підвищеного рівня складності, запроваджували інноваційні методи навчання та виховання. Під керівництвом учителя української мови Тріщук М.І. учениця 8-А кл Колошва Єва брала участь у зльоті обдарованої учнівської молоді з дослідженням на тему «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». На районному етапі учениця здобула перше місце, а на регіональному етапі – гран-прі. Вчитель географії Семенюк С.Т. підготувала ученицю 11 класу Колотило Андріану до участі в роботі Малої академії наук України, зайняла третє місце на обласному етапі.

Команда учнів школи брала участь у районному турнірі «Що? Де? Коли?», зайняли третє місце серед шкіл району (кер. Павлюк М.В.). Щороку учні нашої школи є активними учасниками українознавчої гри «Соняшник» (вчителі: Тріщук М.І., Марчук Г.І., Знак Л.С., Чепига Б.Б.). Цього року учасників було 17, маємо такі результати:

1 Федюк Олександр 3кл Сертифікат учасника

2 Андрецуляк Софія 3 кл Сертифікат учасника

3 Чепелюк Андріана 3 кл Сертифікат учасника

4 Кузьменюк Назаріи 3 кл Сертифікат учасника

5 Бойчук Андріана 3 кл Сертифікат учасника

6 Фединчук Мартиніан 3 кл Диплом перем. в поч. школі

7 Захарук Артем 3 кл Диплом перем. в поч. школі

8 Будз Іван 3 кл Диплом перем. в поч. школі

9 Кричун Антон 3 кл Диплом перем. в поч. школі

10 Мицкан Роксолана 3 кл Диплом перем. в поч. школі

11 Цикаляк Христина 5 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

12 Галицька Світлана 7 кл Сертифікат учасника

13 Баб'юк Сергій 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

14 Том'юк Яна 7 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

15 Чоборяк Іван 7 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

16 Колошва Єва 8 кл Диплом І ступеня регіонального рівня

17 Фанда Софія 8 кл Диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня

Із зарубіжної літератури у грі «Соняшник» взяли участь 11 учнів, з них 5 переможців (І місце – Кузьменюк Андріана, 7А; Хариняк Тетяна, 5А; ІІ місце – Угринюк Тетяна, 6А; ІІІ місце – Мицкан Вікторія, 5А; Баб’юк Сергій, 7Б), підготували вчителі Позарук О.М. та Дутковська О.Т. З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбувалася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 кл. Організували та зареєстрували школярів учителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні (Будз Христина, 6А; Миронюк Роксолана, 7А; Ковалюк Ольга, 8Б; Колотило Андріана, 11); Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні (Цикаляк Христина, 5Б; Лащук Анна, 9А; Чоборяк Іван, 7Б); Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні (Галицька Марія, 8А; Бетлей Василина, 11; Джумарик Наталя, 11); сертифікати учасників отримали 13 учнів (Том’юк Яна, 7Б; Галицька Іванна, 7Б; Галицька Світлана, 7Б; Баб’юк Сергій, 7Б; Близнюк Максим, 7Б; Орищук Вікторія, 7Б; Том’юк Ольга, 7Б; Фединчук Вікторія, 7Б; Ватаманюк Христина, 7Б; Моканюк Яна, 8А; Палчинська Яна, 8А; Колошва Єва, 8А; Будз Мар’яна, 10). Учителі англійської мови (Лащук М.М., Фочук Л.В., Дивоняк Г.В.) організували та провели конкурс «Грінвіч» (57 учасників, з них 17 переможців), учителі математики залучили до конкурсу «Кенгуру» 42 учасників (4 – 8 класи, з них 13 переможців, координатором конкурсу в школі є вчитель математики Павлюк П.І.). У школі проводиться на належному рівні позакласна робота з фізичної культури. Працюють секції з футболу, баскетболу, волейболу. Регулярно проходять внутрішньошкільні змагання. Традицією у школі стало проведення спортивних свят. Позакласна робота з предмета нерідко визначається потребами та побажаннями учнів, вони часто є ініціаторами яких-небудь починань, часто вносять свої пропозиції не тільки вчителю фізичної культури, класним керівникам, а й адміністрації школи. Учні школи за 5 років брали участь у спортивних змаганнях різних рівнів та досягли таких результатів:

№ з/п

Роки нав-чання

Л/А естафе-та

Футбол юнаки

Фут-бол дівчата

Баскет-бол юнаки

Баскет-бол дівчата

Настільний теніс

Волей-бол юнаки

Волей-бол дівчата

Лижні гонки

Легка атлети-ка

Туризм

Олім-пійське Лелеченя

Місце

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч.

м

оч

м

оч

м

оч

м

оч.

1

2012-2013

9

14

4/п

13

2/3

17

5/3

14

2

25

2/3

17

2/3

17

5

18

5

2

2013-2014

3

21

3/3

9

2/3

17

1

30

2/3

17

2

25

6

17

3

21

5

3

2014-2015

9

14

3/3

15

3/3

17

3

21

1

30

10

13

3

21

1

30

4

19

1

30

5

18

2

4

2015-2016

12

11

2/3

13,5

4

19

3

21

1

30

12

11

3

21

1

30

11

12

3

21

7

16

3

5

2016-2017

12

11

3/3

7,5

4

19

2

25

1

30

9

14

3

21

1

30

5

18

2

25

1

6

2017-2018.

6

17

2/3

13,5

2

25

1

30

2

25

Одним із показників результативності роботи з обдарованими дітьми є успішність учнів у вивченні навчальних предметів. В 2017-2018 н. р. 67 учнів нагороджені Похвальними листами.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади та наказу по відділу освіти Косівської РДА від 02.10.2017р. № 166 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», з метою підтримки й розвитку творчого потенціалу обдарованої молоді у жовтні-листопаді у школі проходив І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, у якому взяли участь 198 учнів школи. Переможцями ІІ етапу олімпіад стали учні:

1. Колошва Єва, 8-А клас, математика (вч. Слижук М.М.)

2. Колотило Андріана, 11 клас, економіка (вч. Семенюк С.Т.)

Призерами ІІ етапу олімпіад є учні:

ІІ місце

1. Катеринчук Вікторія, 6-А клас, математика (вч. Осьманович Н.В.)

2. Фединчук Софія, 7-А клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

3. Фанда Софія, 8-А клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

4. Ковалюк Ольга, 8-Б клас, англійська мова (вч. Лащук М.М.)

5. Ковалюк Ольга, 8-Б клас, українська мова (вч. Тріщук М.І.)

6. Томащук Наталія, 9-А клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

7. Дроняк Тетяна, 9-А клас, трудове навчання (вч. Чвир С.В.)

8. Лукинчук Антоніна, 10 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

9. Лукинчук Антоніна, 10 клас, історія (вч. Олійник М.Б.)

10. Будз Мар’яна, 10 клас, українська мова (вч. Миронюк О.С.)

11. Яремчук Степан, 10 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

12. Гринюк Ірина, 10 клас, англійська мова (вч. Фочук Л.В.)

13. Гордійчук Христина, 11 клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

14. Гордійчук Христина, 11 клас, трудове навчання (вч. Чвир С.В.)

15. Колотило Андріана, 11 клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

ІІІ місце

1. Фанда Софія, 8-А клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

2. Онисим’юк Михайло, 8-Б клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

3. Лащук Анна, 9-А клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

4. Лащук Анна, 9-А клас, географія (вч. Семенюк С.Т.)

5. Лащук Анна, 9-А клас, англійська мова (вч. Фочук Л.В.)

6. Томащук Наталія, 9-А клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

7. Лукинчук Антоніна, 10 клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

8. Гордійчук Христина, 11 клас, астрономія (вч. Катанова О.І.)

9. Джумарик Наталія, 11 клас, правознавство (вч. Павлюк М.В.)

10. Колотило Андріана, 11 клас, математика (вч. Павлюк П.І.)

11. Колотило Андріана, 11 клас, фізика (вч. Катанова О.І.)

12. Колотило Андріана, 11 клас, українська мова (вч. Тріщук М.І.)

13. Колотило Андріана, 11 клас, хімія (вч. Ожгевич Л.Р.)

Саме ці учні отримали навики працювати над високим рівнем складності олімпіадних завдань. За результатами шкільних, районних олімпіад простежується зацікавленість учнів такими інтелектуальними змаганнями. Всього учасників ІІ туру Всеукраїнських олімпіад – 46 учнів, призерів – 30 учнів, що складає 65% усіх учасників.

4. Співпраця школи з Косівським методкабінетом

Сучасна система освіти в Україні переживає низку кардинальних змін. Здійснити їх під силу тільки педагогам, здатним до постійного саморозвитку, самовдосконалення, з високим рівнем творчого потенціалу та внутрішньою потребою перебувати в гармонії з собою і навколишнім. Саме працівники Косівського методичного кабінету завжди раді допомогти вчителям у професійному зростанні. Виходячи зі змісту і шляхів розв’язання єдиної науково-методичної проблеми, з метою якісної організації науково-методичної роботи розроблено ними діагностичні опитувальники з питання вивчення рівня профмайстерності педагогів та вивчення їх запитів і потреб. Розроблено опитувальник з питання вивчення готовності вчителя до інноваційної діяльності та змін в освіті. Для керівників загальноосвітніх навчальних закладів підготовлено діагностичні опитувальники з метою виявлення рівня управлінської компетентності. Протягом минулого навчального року методистами проведено семінари-практикуми для заступників директорів з навчально-виховної роботи «Використання ІК технологій в управлінській діяльності», на яких проводилося навчання з використання сервісів Google та створення блогів, проводилось онлайн-діагностування для заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо планування роботи на новий навчальний рік, для вчителів інформатики - з виявлення труднощів та потреб у роботі. У соціальній мережі Фейсбук створено спільноту Косівського районного методичного кабінету, де постійно проводиться інформування педагогів Косівщини стосовно новин освіти, проведених методичних заходів. Все це безумовно допомагає організовувати методичну роботу в школах. Педагоги Старокутської ЗОШ І-ІІІ ст. були активними співтворцями освітнього процесу та завжди підвищували свій професійний рівень (брали участь на курсах підвищення кваліфікації, семінарах, вебінарах, професійних конкурсах, діяльності методичних тижнів, роботі ШМО, пройшли атестацію тощо). Завдяки співпраці нашої школи з методкабінетом у 2017-2018 навчальному році пройшли курсову перепідготовку 16 вчителів (Том’юк Г.М., Дутковська О.Т., Катанова О.І., Новосельський О.К., Новосельська Л.О., Ожгевич Л.Р., Семенюк С.Т., Фочук Л.В., Чвир С.В., Вальчик В.В., Савчук М.В., Яким’юк Я.О., Кузьменюк О.В., Лепкалюк Г.М., Знак Л.С., Демчук Г.Б.), проатестувалося – 9 педагогів (Том’юк Г.М., Катанова О.І., Семенюк С.Т., Фочук Л. В., Новосельський О.К., Яким’юк Я.О., Яким’юк Н.І., Лепкалюк Г.М., Вальчик В.В.). За активність, творчість та постійну працьовитість 4 вчителям присвоєно звання «старший учитель» (Том’юк Г.М., Семенюк С.Т., Фочук Л. В., Вальчик В.В.) та звання «вчитель-методист» (Новосельський О.К.).

Косівським методичним кабінетом максимально підтримувались можливості розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період шляхом залучення їх до районних, обласних науково-методичних заходів з актуальних проблем оновлення змісту освіти та оволодіння технологіями його реалізації. Досить цікаво проходить щороку професійний конкурс «Учитель року». У 2018році брала участь наша вчителька фізики Катанова О.І. в номінації «фізика», здобула перемогу, а в обласному турі - ввійшла в дев’ятку кращих учителів Івано-Франківщини. Завдяки підтримки та співпраці методиста І.І. Дійчука, вчитель інформатики Новосельський О.К. протягом року був активним учасником обласної творчої групи вчителів інформатики, став співавтором навчального посібника «JAVA» для учнів 10-11 класів. Також у 2017-2018 навчальному році Новосельський О.К. виграв гранд FIRST LEGO League cеред 186 шкіл України. Пройшов курси з робототехніки у м. Києві, представив команду учнів на фестивалі проектів з робототехніки, що відбувся в м. Києві.

Методист Цикаляк С.П. завжди надихає вчителів англійської мови до креативної діяльності. Саме тому вчитель англійської мови Головчук Н.О. та учні нашої школи неодноразово вже беруть участь у навчальній програмі Європейської Комісії – ‘eTwinningPlus’, яка діє в рамках Східного партнерства ЄС, з метою співпраці європейських шкіл. Надія Олексіївна пройшла курси стосовно впровадження НУШ в м. Києві та отримала сертифікат тренера вчителів англійської мови, що навчатимуть учнів першого класу протягом 2018-2019 н.р. Нещодавно вже були проведені двотижневі тренування педагогів нашого району. Вчитель англійської мови Фочук Л.В. брала участь у проекті «GoCamp», здобула перемогу. Очікуємо волонтера, який проводитиме разом з учителями школи роботу щодо покращення знань учнів з англійської мови. Фочук Людмила Володимирівна приймає активну участь у методичній роботі, яка проводиться в школі та районі. У вересні 2017 року підготувала брошуру «Тексти для аудіювання», що є вагомим помічником для вчителів району під час підготовки до уроків. Також вчителі англійської мови Лащук М.М., Дивоняк Г.В. завжди беруть активну участь у районній творчій групі щодо розробки календарно-тематичного планування з англійської мови та перевірці олімпіадних завдань. А незабаром вчителі англійської мови під керівництвом С.П.Цикаляк проведуть цікаво час протягом виїзного триденного семінару в с. Яблуниця.

Вчителі української мови та зарубіжної літератури тісно співпрацюють з методистом Ткачук О.М. Цього року Оксана Михайлівна підтримала вчителя української мови та літератури Тріщук М.І. у роботі обласного конкурсу на кращу методичну розробку «Педагогічна знахідка». Наша вчителька продемонструвала належну науково-методичну підготовку, ерудицію, комунікативні риси, а також морально-гуманістичну спрямованість власної методичної розробки «Найменування в оповіданнях Григора Тютюнника». За результатами конкурсу здобула третє місце.

Спілкуючись з методистами, ми завжди дізнаємося про цікаві конкурси та олімпіади. З 22 квітня по 2 травня 2018 р. відбулася І Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» з української мови. Участь брали учні 5-11 класів. Організували та зареєстрували школярів нашої школи вчителі рідної мови Тріщук М.І., Марчук Г.І. Результативність участі: Диплом ІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 4 учні; Диплом ІІІ ст. на Всеукраїнському рівні – 3 учні; Диплом ІІІ ст. на Регіональному рівні – 3 учні; сертифікати учасників отримали 13 учнів. Вчителі отримали подяки за підготовку переможців олімпіади. Також дякуємо за співпрацю методистам Гнатків С.Д., Михайлюк Л.М., Ткачуку М.М., Ставчанській О.П., Данилюк В.Б., Сенчук Л.Я., Григорук А.Г…

Заступники директора школи Марчук Г.І. та Павлюк М.В. брали участь у районних семінарах-практикумах «Використання ІК технологій в управлінській діяльності», на яких проводилося навчання з використання сервісів Google та створення блогів під керівництвом Лесевич О.Д. та Дійчука І.І. Дуже потрібним є матеріал Вікторії Шнайдер та Оксани Ткачук, методистів Косівського РМК про інформаційні паспорти навчальних тем, як засіб інформаційного забезпечення Нової української школи. Також цікавими є такі види роботи, як – воркшопи. Було проведено в районі воркшоп «Лідерство і керівництво» Світланою Цикаляк та Вікторією Шнайдер, методистами Косівського РМК. Учасники заходу дізналися про основні відмінності між лідерами та керівниками, визначили риси справжнього керівника-лідера та керівника-нелідера, взявши участь у різноманітних вправах. На закінчення воркшопу гостям запропоновано короткометражний мультфільм про те, що задля досягнення мети часто потрібно шукати компроміс і досягати консенсусу, що і є звичками лідера.

Здійснювався методичний супровід роботи з обдарованими дітьми. Ця робота проводилася, в основному, через залучення школярів до участі в предметних олімпіадах та різних інтелектуальних змаганнях. В цьому плані активізувалась участь учнів школи в міжнародних інтерактивних конкурсах: математичному «Кенгуру», фізичному «Левеня», українознавчому та із зарубіжної літератури «Соняшник».

Учні нашої школи з кожного предмета здобули призові місця на ІІ етапі олімпіад та посіли третє місце серед шкіл району.

Кожного року завдяки організації Косівського методичного кабінету забезпечено моральне стимулювання переможців інтелектуальних конкурсів і змагань, спортивних досягнень школярів. Так, 30 травня 2018 року проведено районне свято-зустріч обдарованої учнівської молоді «Ми – надія твоя, Україно». У ході проведення свята грамотами Косівської райдержадміністрації та районної ради, цінними подарунками було відзначено учнів-переможців та призерів обласного етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсу-захисту МАН, конкурсів імені Тараса Шевченка, Петра Яцика, різних спортивних змагань та вчителів і тренерів, які їх підготували.

Варто зазначити, що методистами Косівського методкабінету створено музей імені Ігоря Аполлоновича Пелипейка при Косівському ліцеї ім. І.Пелипейка. Сюди неодноразово приїжджали ми з учнями на екскурсії…

Знаємо, щоб допомогти дитині зробити перші кроки в творчості задля радісного, щасливого життя, кожен учитель має плекати в собі риси креативної особистості, здатної відчувати радість, захоплення і щастя від творчої діяльності. То ж, кожному вчителеві, який мріє бачити своїх учнів щасливими, можна адресувати слова В. Сухомлинського: «Якщо хочеш бути красивим, працюй до самозабуття, працюй так, щоб ти відчував себе творцем, майстром, господарем в улюбленому ділі. Працюй так, щоб очі твої виражали одухотвореність великим людським щастям – щастям творчості».

5. Інформація про впровадження інновацій у школі

Перелік

Інновацій

Кращі педагоги-новатори, керівники закладу освіти, що здійснюють апробацію, адаптацію та впровадження інновацій

Назва, автор розробник інновації

Прізвище, ініціали педагога/ навчальний предмет

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

Стаж

роботи

Ігрові технології. Автори Д. Ельконін, В. Коваленко

Лащук М.М., англійська мова

Вища категорія

Технологія розвитку творчої особистості. Автор Г. Альтшуляр

Фочук Л.В., англійська мова

Вища категорія, «старший учитель»

Технологія проектного навчання. Автор К. Баханов

Близнюк О.Д., мистецтво

Вища категорія

Технологія проектного навчання. Автор О. Пєхота

Чвир С.В., образотворче мистецтво

Вища категорія, «старший учитель»

Мнемотехніка. Автор Г. Чепурний

Моканюк І.Д., вихователь ГПД

Спеціаліст

Технологія розвитку критичного мислення. Автор С. Терно

Катанова О.І., фізика

Вища категорія, «старший учитель»

Технологія розвитку критичного мислення. Автор С.Терно

Тріщук М.І., українська мова та література

Вища категорія, «старший учитель»

Основи робототехніки. Автор Т.Лисенко

Новосельський О.К.,інформатика

Вища категорія, «учитель-методист»

Технологія проектного навчання. Автор О.Пометун

Олійник М.Б., історія

Вища категорія, «старший учитель»

Технологія проектного навчання. Автор О.Пометун

Павлюк М.В., історія

Перша категорія

Формування творчої особистості. Автор Л. Корінна

Марчук Г.І., українська мова та література

Вища категорія

6. Методичний тиждень, присвячений 100-річчю з дня народження В.Сухомлинського

/Files/images/г1.jpg

/Files/images/г2.jpg

/Files/images/г3.jpg

/Files/images/га.jpg

/Files/images/м1.jpg

Проведені заходи протягом методичного тижня

№ з/п

Назва заходу

Дні

Відповідальний

1

Лінійка «В. Сухомлинський – красиве і горде ім’я»

Понеділок

08.10.18

Лепкалюк Г.М.

педагог-організатор

2Методична оперативка «Сучасні підходи в реалізації педагогічних ідей В.О.Сухомлинського»Понеділок

08.10.18Марчук Г.І.

заступник директора з навчально-виховної роботи

3

Випуск тематичних бюлетенів

Понеділок

08.10.18

Лепкалюк Г.М.

педагог-організатор, класні керівники

5-11 класів

4Доброта – це краса людської душі (читання творів В.О.Сухомлинського)Протягом тижняКласні керівники

5-11 класів

5

Години спілкування «Подорож до світу казок В.О.Сухомлинського»

Протягом тижня

Класні керівники

1-4 класів

6

Літературний вечір «Сторінками казок Василя Сухомлинського»

Вівторок

09.10.18

Глібчук В.В.

бібліотекар;

Чепига Б.Б.

та учні 4-А, 4-Б кл

7Презентація виставки книг В.Сухомлинського, статей про педагогаВівторок

09.10.18Глібчук В.В.

бібліотекар

8Методичний діалог «Використання ідей видатного педагога в сучасній школі»Середа

10.10.18Марчук Г.І.

заступник директора з навчально-виховної роботи

9

Тематичні диктанти на уроках української словесності

Протягом тижня

Учителі української мови, 5-11 кл

10

Презентація «Життя і діяльність відомого педагога В.Сухомлинського»

11.10.18

12.10.18

Павлюк М.В., заступник з виховної роботи, 5 – 8 кл

11

Екскурсія-подорож по країні Казкарія разом з В.О.Сухомлинським

П'ятниця

12.10.18

Вихователі ГПД


7. Інноваційні технології – засіб удосконалення освітнього процесу (10.01.2019)

/Files/images/мал 1.png/Files/images/мал 2.jpeg

/Files/images/пед4.jpg/Files/images/пед1.jpg/Files/images/пед3.jpg/Files/images/пед2.jpg

/Files/images/сллова.jpg

25 способів «підсадити» дітей на книжки

Як захопити дитину читанням, радить Олена Павлова — шеф-редакторка Освіторія.Медіа та авторка комікс-кота Інжира — найкнижковішого кота України.

1

Читайте самі. Якщо дитина ніколи не бачила вас за книжкою — у вас немає шансів зацікавити її читанням взагалі.

2

Перетворіть читання на ритуал — за ранковою кавою з кардамоном або вечірнім запашним какао, на світанку перед усіма справами чи у ліжку перед сном. Ви ж пам’ятаєте, що гаджетам там не місце. Тому хорошу книжку — до ліжка!

3

Облаштуйте вдома найзатишніший у світі куточок для читання. Це може бути комфортне крісло чи диван, залите сонцем широке підвіконня з подушками, журнальний столик з улюбленою настільною лампою, крісло-мішок, балкон чи горище, або просто завішаний малюнками та листівками куточок, що надихає. Дозвольте дитині самій облаштувати своє таке «місце сили», де можна буде зависнути з книжкою і ніхто не турбуватиме.

4

Як знайти час на книжки, якщо ви суперзайняті? Просто. Щоразу, коли хочеться зазирнути в телефон і перевірити лайки, знайте: це якраз і є час для читання. Якщо читати книжечки замість інтернету, то так можна і прочитати все, що ти накупив, — підказує кіт Інжир.

5

Заведіть собі та дитині сторінку на Goodreads — це соцмережа — читацький щоденник онлайн. Туди можна додавати книжки, писати відгуки, ставити оцінки, радити книжки друзям і отримувати задоволення від того, що на вашій поличці «Прочитане» — книжок дедалі більше. А наприкінці року платформа навіть порахує кількість прочитаних вами сторінок і створить красиву інфографіку.

6

Поводьтеся, як реклама в інтернеті — підсовуйте дитині книжки на теми, якими вона цікавиться. Важливо робити це ненав’язливо — адже ніхто не любить нав’язливу рекламу. І як і з рекламою, важлива частота — нехай книжки постійно потраплятимуть дитині на очі.

7

Оточіть себе та дитину класними книжками. Хай вони лежать скрізь — на кожній полиці, у кожній сумці, у вбиральні й біля ліжка — очі бачать, рука тягнеться.

8

Не виходьте з дому без книжки. Читайте в черзі чи в дорозі — нудна рутина взагалі може обернутися на найкращі моменти дня.

9

Ретельніше обирайте книжки. Ставтеся до книжкового шопінгу серйозно — слідкуйте за новинками, рейтингами, гортайте все довго і зосереджено в книгарні. Хороша книжка одразу вчепиться до вашої уваги, і не хотітиметься припиняти її читати. Обирайте разом із дитиною.

10

Пропонуйте сучасні книжки. Якщо дитину оточуватимуть справді цікаві сучасні видання та герої, з якими вона себе може ототожнити, є всі шанси, що вона стане запеклим читачем. Не підсовуйте їй одразу складну класику — до класики ще треба дорости. Навіть якщо вона вам так подобалася в дитинстві. У вашому дитинстві не було YouTube. Навіть незанудна класика все одно написана в умовах, коли час плинув зовсім по-іншому: сучасній дитині старі книжки видаються надміру затягнутими. Не звинувачуйте YouTube, змінився світ і наше сприйняття, потрібні сучасні яскраві образи та динамічні сюжети.

11

Підпишіться на красивезні книжкові сторіз в Instagram та канали в Telegram, що надихають читати.

12

Влаштуйте вдома книжковий клуб — щонеділі за смачним яблучним пирогом збирайте всю родину і обговорюйте, хто що цікавого прочитав. Це позитивно вплине на сімейні стосунки, адже цінним є саме спілкування, на яке зараз так бракує часу всім. Не перебивайте, уважно слухайте розповіді. Телевізор має бути вимкненим. Це родинне тепло створить позитивний образ читання, а відчуття, що вас слухають і чують — дуже важливе для кожного.

13

Дивіться з дитиною фільми та серіали, зняті за книжками. Потім неодмінно виникає бажання перечитати, порівняти, отримати продовження історії.

14

Запишіться до найближчої бібліотеки. Вас здивують зміни, які в ній сталися, відколи ви тут були — тепер тут можна знайти найновіші книжки, і це допоможе добряче зекономити під час книжкового шопінгу.

15

Заведіть з малечею книжковий блог — це може бути окремий YouTube-канал, сторінка в Instagram чи канал у Telegram, де дитина буде щотижня розповідати або писати про якусь класну книжку. Станьте продюсером цього блогу — допоможіть під час зйомок або запросіть більше читачів. Такий проєкт заохотить дитину читати систематично. Адже все серйозно — підписники чекатимуть на новий блог щотижня, у чіткий час.

16

Влаштовуйте книжкові челенджі. Розробіть тематичні завдання, які має виконати дитина, щоб отримати приз, про який вона давно мріє. Наприклад, темою може стати Колір. Завданнями — прочитати за місяць книжку із зеленою обкладинкою, книжку автора з «кольоровим прізвищем», книжку з кольором у назві, вивчити вірш, де фігурують кольори.

17

Проведіть сеанс ворожіння на віршах. Ставте жартівливі запитання — як-от: що чекає нас на контрольній з математики або в кого закохана сусідка по парті. Перетворіть читання на розвагу, яку супроводжуватиме сміх і позитив.

18

Створіть з дитиною її власну бібліотеку. Хай створить каталог — електронний. Придумає систему, за якою розташувати книжки — за алфавітом чи тематично. Діти цінують приватну власніть — особливо коли це їхня персональна книжка, а не спільна родинна. Зробіть і собі тут читацький квиток.

19

Дивіться з дітьми фільми чи серіали про запеклих книголюбів.

20

Ходіть разом на літературні презентації, книжкові фестивалі. Там багато розваг для дітей, а харизма живих авторів, їхні дотепні історії та авторитет можуть надихнути на читання і зацікавити книжкою.

21

Слухайте вдома чи в машині аудіокнижки — під час хатніх справ, наприклад. Хороший сюжет та начитка можуть зацікавити дитину.

22

Влаштуйте тематичну дитячу книжкову вечірку, наприклад на тему Гаррі Поттера. Оберіть уривок, який гості мають розіграти в ролях. Або хай імпровізують.

23

Влаштуйте вдома чи у дворі «гаражний розпродаж» — запросіть друзів дитини принести свої прочитані книжки, які вони хотіли б обміняти на інші.

24

Кидайте погані книжки. Не силуйте ні себе, ні дитину. Щоб прочитати всі хороші книжки в цьому світі, замало буде навіть дев’ять котячих життів. Нічого витрачати час на погані.

25

Станьте книгозалежними. Читайте завжди, скрізь, усюди, а головне — заради задоволення. Так зосереджено, захоплено і запійно, наче це погана звичка. Хоча насправді — хороша.

Кiлькiсть переглядiв: 399

Коментарi