Звіт директора Старокутського ліцею за 2020-2021 навчальний рік

Протягом 2020-2021н.р. управління навчальним закладом здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», норм статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку, колективного договору. Дотримувалася посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу. Основний акцент звертала на дотримання всіма учасниками освітнього процесу норм чинного законодавства. Питання навчально-виховної роботи та її результативності було предметом особливої уваги на кожних батьківських зборах. З великою відповідальністю корегувала роботу в 1-3 класах за програмою, методичними рекомендаціями і вимогами НУШ. В кожному класі є всі необхідні технічні, дидактичні засоби для навчання наймолодших школярів нової української школи. В своєму звіті я зупинюся лише на найважливіших, на мою думку, питаннях управління роботою ліцею. Відповідно до рішення райдержадміністрації за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій проживають діти і підлітки віком від 6 до 18 років, які ще не здобули середню освіту. З них 558 навчається в ліцеї. Якісно проведено аналіз охоплення навчанням всіх дітей і підлітків території обслуговування (798дітей). Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків території обслуговування, які навчаються в інших навчальних закладах, звичайно, з метою, щоб жодна дитина не залишилася поза ліцеєм і обов’язково здобула повну середню освіту. Це надзвичайно складна робота і я хочу подякувати всім односельчанам, які з розумінням підготували довідки про навчання дітей від 6 до 18 років. Вчасно і якісно підготовлено звіт No77-РВК (всі діти охоплені навчанням). Станом на 05.09.2020 року нараховувалося 560 учнів.Питаннями зарахування і відрахування учнів упродовж навчального року займаюся безпосередньо сама. На початку навчального року на підставі документів (заяви батьків, копії свідоцтв про народження, медичні довідки) наказом зараховано 50 учнів та укомплектовано два перших класи (вчителі Куьменюк О.В., Джумарик О.В.). Вживалися заходи щодо ознайомлення учнів та їх батьків з умовами зарахування до ліцею, статутом, правилами шкільного розпорядку. Під час проведення комплектації дотримувалася принципу рівності інтелектуальної підготовки 5-літок до навчання, рівномірності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі класних кімнат. Враховано окремі пропозиції та побажання батьків. Організувала співпрацю вчителів перших класів, медичного працівника, практичного психолога, батьків. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання. Активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тематику. Сповідаюся, що така співпраця буде не лише продовжуватися, а й розширюватися. Здійснювала організаційну роботу з формування 10 класу (23 учні). Завдяки спільним діям з класними керівниками вдалося своєчасно охопити всіх випускників 9-х класів навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту. Зокрема: ПТНЗ –13 учнів ВНЗ І-ІІ р.а. – 6 учнів. Якісно сформовано 10 клас: 23 учні. Високий рівень навчальних досягнень – 4 учні. Достатній – 9 учнів. Звісно, що 10 клас - стартова площадка для підготовки для навчання у вищих навчальних закладах. Інші здобувають середню освіту і професію у Кутському ПТ (ліцей). Проведено роботу з комплектування 5-х класів, їх 2. Щиро вдячна батькам учнів 3-х класів, за розуміння, що не вистачає класних приміщень. Вжито ряд практичних заходів, щодо як найшвидшої адаптації новоукомплектованих 5 класів. Здійснювала безпосереднє керівництво роботою з вивчення стану навчально-виховної роботи у цих класах. Виконано планові заходи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку. Видала наказ про організацію роботи груп з короткотерміновим навчання дітей 5 років (2 групи, вчителі Яким’юк Н.І., Слижук Г.М.), а також наказ про затвердження режиму роботи створених груп (крім дітей, що навчаються у дошкільних навчальних закладах (3 рази на тиждень по 2,5 години). Систематично здійснювала контроль за роботою відповідних груп, проводила індивідуальні співбесіди з батьками, а в разі потреби –вчителями.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в умовах карантину, коли учні не можуть відвідувати заклад освіти було організовано дистанційне навчання згідно сталого графіка. Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) було проведено відповідно до рекомендацій МОН України. Річне оцінювання виставлено з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри навчального року. Хочу подякувати батькам, що допомагали своїм діточкам працювати в незвичних умовах, створювали належні умови для дистанційного навчання. Ефективністю відзначилася система контролю за відвідуванням учнями ліцею, спільно з класними керівниками з’ясовувала причини відсутності на уроках. Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини відсутності на уроках. Виправдала себе система телефонного зв’язку класних керівників із батьками. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові, обумовлювалося наказами (1 раз на квартал). Систематичний контроль з боку директора ліцею - прийняті рішення сприяли вдосконаленню системи роботи ліцею з питань поліпшення відвідування учнями, посилення індивідуальної роботи класних керівників з учнями та їхніми батьками. Із навчального закладу з врученням свідоцтв про базову загальну середню освіту випущено 67 учнів (із них 10 учнів отримали свідоцтва з відзнакою). За підсумками навчального рокуна городжено Похвальним листом 47 учнів ліцею. Необхідно удосконалювати роботу двох груп подовженого дня. Слабким місцем є відвідування учнями ГПД (наповнюваність 30 чоловік). Саме тут директорові слід посилити контроль за роботою вихователів (чи то учні не завжди бажають бути на ГПД, а якщо так, то чому? Чи є інші вагомі, ще не вивчені причини?) Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану, схваленого рішенням педагогічної ради.

У процесі навчання класи з наповнюваністю 28 учнів і більше ділилися на підгрупи для вивчення української мови, англійської мови, трудового навчання, інформатики. З урахуванням побажань учнів та їх батьків (згідно заяв) було визначено години варіативної складової у кожному класі щодо поглиблення знань чи подолання прогалин з певного предмета. Згідно з робочим навчальним планом закладу працювали гуртки: вокальний, спортивний, комп’ютерний, бісероплетіння, патріотичний «Юний стрілець», «Влучний стрілець». Намагалася створити сприятливі умови для занять учнів ліцею у гуртках, які працювали поза навчальним закладам. Для зміцнення здоров’я учнів, розвитку їхніх фізичних та морально-вольових здібностей була добре організована робота спортивної секції. Учні (команди дівчат та хлопців) систематично мали призові місця в районних змаганнях. З питань навчально-виховної роботи видано організаційних і за підсумками внутрішньо-шкільного контролю 180 наказів .На засіданнях педагогічної ради заслухано 30 питань і 49 –на нарадах при директорові. Керувала роботою педагогічної ради. Більшість питань готувала особисто. Слід відмітити, що завдяки якісному плануванню засідань педради та підготовки їх, педрада стала суттєво впливати на стан навчання і виховання учнів стала вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічного колективу. Вчителі ліцею – активні учасники районних та обласних семінарів, конференцій. Здійснювала перевірку ведення педагогічної та учнівської документації. Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, при чому зведенням практики, постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення. Замість формування знань, умінь та навичок учнів основний акцент ставлю на їхній розвиток. У практику ввійшло посеместрове планування контролю за результатами, проведення директорських контрольних робіт в кінці семестру. Результати контролю доводжу до відома учнів та їх батьків. Головну увагу звертаю на результати навчальних досягнень молодшої ланки. Саме тут закладається фундамент для «будови на вершині якої – випускник».

Детальний аналіз результатів контролю, що проводжу разом з учителями, дає змогу відстежити причини як позитивних так негативних тенденцій та їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовую на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей. Для управління роботою з обдарованими дітьми розробила заходи з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, різноманітних конкурсах. Безпосереднє керівництво роботою з підготовки річного плану та персональну відповідальність за його якість, а пізніше і за його виконання, у нашому закладі беру на себе. Щотижня проводила наради із заступниками з питань планування роботи ліцею, підсумків виконання плану за попередній тиждень. Адміністрація ліцею постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. Ознайомлено учнів із Законом, що прийняла Верховна Рада України 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Створено банк даних дітей «Групи ризику», які знаходяться на внутрішньому обліку керувала шкільною радою з профілактики правопорушень заступник з виховної роботи. Я, як директор ліцею, координувала роботою класних керівників, практичного психолога щодо індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень. Результатом усієї роботи стало підвищення авторитету закладу і вчителя, більш зросла відповідальність окремих батьків за навчання і виховання дітей. Заклад укомплектовано досвідченими, відповідальними кадрами, які насправді люблять по-материнськи дітей і з повагою ставляться до кожної сім’ї. Спільно з заступником з навчально-виховної роботи належну увагу приділяла питанням науково-методичної роботи. Вчителі початкової школи пройшли навчання за типовою освітньою програмою, розробленою відповідно до концепції НУШ. Вчителі-предметники є активними учасниками вебінарів від проектів «Всеосвіта», «На урок», «Ed-era».У встановленнічинним положенням про атестацію терміни, здійснила усі організаційні заходи щодо їх проведення. Керувала роботою атестаційної комісії І рівня. Створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення роботи педагогів, що атестувалися. Слід відзначити, що завдяки наявності внутрішніх чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзначається відкритістю і гласністю, сприяє поглибленню товариських відносин у педагогічному колективі, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога. Підготувала атестаційні характеристики на педагогів, які атестувалися. В 2021 році атестувалося 11 педагогів. У колективі добрий психологічний клімат. Позитивно вирішувала окремі конфліктні ситуації. Основну увагу приділяла роботі щодо запобігання конфліктам. Однією із першочергових щоденних моїх турбот залишалося здоров’я дітей. Так, у процесі внутрішньо-шкільного контролю за уроками та позакласними заходами звертала увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я. Ініціювала та знайшла активну підтримку педагогічного колективу, батьків, органів учнівського самоврядування щодо впровадження у навчальний процес власних концепцій, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків та в позаурочний час (години здоров’я, фізкульт-хвилинки), організація позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя (години класних керівників, спортивні свята, робота спортивних секцій). Відповідно до чинної Інструкції наказом по ліцею розподілено учнів на групи для занять на уроках фізкультури. Упродовж навчального року на підставі медичних висновків наказами вносилися зміни. Відповідно до вимог чинного Положення організувала медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням школярів здійснювала, контроль за його дотриманням. Вживала заходи щодо відповідності розкладу уроків педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам.Так його внутрішній науковий аналіз сприяв оптимальному врахуванню динаміки працездатності школярів упродовж дня та тижня. Як під час розробки навчального плану, так і під час складання розкладу уроків враховано норми щодо граничного тижневого навантаження кожного школяра. Здійснювала управління організацією харчування та контроль за ним. Так наказом по школі «Про організацію харчування» призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов’язки, затверджено графік харчування, визначено заходи щодо обліку безкоштовного харчування. Результати контролю за роботою шкільної їдальні обговорено на засідання педагогічної ради. Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося відповідно до встановленого графіка. Вчителі і учні своєчасно пройшли медичний огляд. Школа забезпечена первинними засобами надання першочергової медичної допомоги, навчанню працівників та учнів старших класів, діям щодо надання долікарської допомоги. Хворі діти залишали навчальний заклад тільки тоді, коли за викликом медичної сестри їх забирали родичі. На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. Виконання визначених заходів повною мірою забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду, як з учнями так із працівниками не було нещасних випадків. На батьківських зборах обов’язково іде мова про обов’язки та відповідальність за розвиток дітей та здобуття ними повної загальної середньої освіти, попередження дитячого травматизму, дитячої бездоглядності та булінгу, правильне харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання, дотримання вимог користування інформаційним технологіями. Ефективно вирішувалися фінансово-господарські проблеми школи. До цієї роботи залучала батьківський комітет, раду школи (ремонт шкільних приміщень, заготовка дров для опалювання печей). Упродовж року забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.Наявні результати і здобутки з управління школою-це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива праця заступників директорів Марчук Галини Іванівна, Федінчук Мар’яни Василівни, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За добрий рейтинг Старокутського ліцею, хочу висловити щиру вдячність всім учасникам навчально-виховного процесу. На найближчу перспективу основними векторами своєї діяльності вважаю роботу з подальшої реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу згідно вимог НУШ.

Осьманович Н.В.

КОШТОРИС НА 2021 РІК

/Files/images/Кошторис 21.jpg

/Files/images/Кошторис 21 1.jpg

Кошторис на 2020 рік

/Files/images/Кошторис 1 на 2020.jpg

/Files/images/Кошторис 2 на 2020.jpg

Звіт директора Старокутського ліцею
за 2019-2020 навчальний рік

Протягом звітного періоду (з 01.09.2019р.) управління навчальним закладом здійснювала відповідно до Закону України «Про освіту», норм статуту, правил внутрішньоготрудовогорозпорядку, колективного договору.

Дотримувалася посадових обов’язків, законодавства України та інших нормативних актів, що регламентують роботу загальноосвітнього навчального закладу.

Основний акцент звертала на дотримання всіма учасниками навчально-виховного процесу норм чинного законодавства.

Питання навчально-виховної роботи та її результативності було предметом особливої уваги на кожних батьківських зборах. З великою відповідальністю корегувала роботу в 1-2 класах за програмою, методичними рекомендаціями і вимогами НУШ. В кожному класі є всі необхідні технічні, дидактичні засоби для навчання наймолодших школярів нової української школи.

В своєму звіті я зупинюся лише на найважливіших, на мою думку, питаннях управління роботою ліцею.

Відповідно до рішення райдержадміністрації за навчальним закладом закріплено територію обслуговування, на якій проживають діти і підлітки віком від 6 до 18 років, які ще не здобули середню освіту.

З них 462 навчається в ліцеї.

Якісно проведено аналіз навчання станом на 1 вересня 2019 року всіх дітей і підлітків території обслуговування (782 дітей).

Зібрано підтверджувальні довідки про навчання дітей і підлітків території обслуговування, які навчаються в інших навчальних закладах, звичайно, з метою, щоб жодна дитина не залишилася поза ліцеєм і обов’язково здобула повну середню освіту.

Це надзвичайно складна робота і я хочу подякувати всім односельчанам які з розумінням підготували довідки про навчання дітей від 6 до 18 років.

Вчасно і якісно підготовлено звіт №77-РВК (всі діти охоплені навчанням).

Станом на 05.09.2019 року нараховувалося 536 учнів.

Питаннями зарахування і відрахування учнів упродовж навчального року займаюся безпосередньо сама.

На початку навчального року на підставі документів (заяви батьків, копії свідоцтв про народження, медичні довідки) наказом зараховано 55 учнів та укомплектовано два перших класи (вчителі Чепига Б.Б., Знак Л.С.).

Вживалися заходи щодо ознайомлення учнів та їх батьків з умовами зарахування до ліцею, статутом, правилами шкільного розпорядку.

Під час проведення комплектації дотримувалася принципу рівності інтелектуальної підготовки 5-літок до навчання, рівномірності кількості хлопчиків та дівчаток, враховано площі класних кімнат.

Враховано окремі пропозиції та побажання батьків. Організувала співпрацю вчителів перших класів, медичного працівника, практичного психолога, батьків. Результатом такої співпраці стало суттєве поліпшення вивчення індивідуальних можливостей та стану здоров’я першокласників, надання практичної допомоги батькам, учителям з питань здійснення особистісно зорієнтованого навчання. Активна участь батьків у бесідах на психолого-педагогічну тематику. Сповідаюся, що така співпраця буде не лише продовжуватися, а й розширюватися.

Здійснювала організаційну роботу з формування 10 класу (26 учнів).

Завдяки спільним діям з класними керівниками вдалося своєчасно охопити всіх випускників 9-х класів навчанням у закладах, які дають повну загальну середню освіту.

Зокрема:

ПТНЗ – 13 учнів

ВНЗ І-ІІ р.а. – 6 учнів

Якісно сформовано 10 клас: 26 учнів

Високий рівень навчальних досягнень – 6 учнів (24%)

Достатній – 10 учнів (40%)

Звісно, що 10 клас - стартова площадка для підготовки для навчання у вищих навчальних закладах.

Інші здобувають середню освіту і професію у Кутському ПТ (ліцей).

Проведено складну роботу з комплектування 5-х класів, їх 3. В наслідок чого необхідно було працювати в 2 зміни (3 класи в ІІ зміну). Щиро вдячна батькам учнів 3-х класів, за розуміння, що не вистачає класних приміщень.

Вжито ряд практичних заходів, щодо як найшвидшої адаптації новоукомплектованих 5 класів.

Здійснювала безпосереднє керівництво роботою з вивчення стану навчально-виховної роботи у цих класах.

Як результат є: всі учні досягли навчального рівня початкових класів. А це говорить про об’єктивність оцінювання знань учнів їх вчителями у 1-4 класах, а також про практичне втілення в життя вироблених єдиних вимог щодо наступності під час викладання навчальних предметів.

Результат співпраці вчителів, учнів і їх батьків:

5-А клас – 28 учнів

високий рівень – 2 (7%)

достатній – 15 (54%)

5-Б клас – 28 учнів

високий рівень – 4 (14%)

достатній – 13 (47%)

5-В клас – 22 учнів

високий рівень – 1(5%)

достатній – 13 (59%)

Якість знань п’ятикласників – 62%

Упродовж навчального року до закладу прибуло 10 учнів, вибуло 9 учнів. В основному причини руху – це нове місце проживання сім’ї.

Виконано планові заходи щодо охоплення навчанням дітей п’ятирічного віку. Видала наказ про організацію роботи груп з короткотерміновим навчання дітей 5 років (2 групи, вчителі Джумарик О.В., Кузьменюк О.В.), а також наказ про затвердження режиму роботи створених груп (крім дітей, що навчаються у дошкільних навчальних закладах (3 рази на тиждень по 2,5 години).

Систематично здійснювала контроль за роботою відповідних груп, проводила індивідуальні співбесіди з батьками, а в разі потреби – вчителями.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в умовах карантину, коли учні не можуть відвідувати заклад освіти було організовано дистанційне навчання з 16 березня по 31 травня, згідно сталого графіка.

Під час організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання в умовах карантину підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове та річне) було проведено відповідно до рекомендацій МОН України.

Річне оцінювання виставлено з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри навчального року.

Хочу подякувати батькам, що допомагали своїм діточкам працювати в незвичних умовах, створювали належні умови для дистанційного навчання.

Ефективністю відзначилася система контролю за відвідуванням учнями ліцею, спільно з класними керівниками з’ясовувала причини відсутності на уроках.

Учні, які тимчасово не відвідували навчальний заклад, подавали медичні довідки чи письмові пояснення батьків про причини відсутності на уроках. Виправдала себе система телефонного зв’язку класних керівників із батьками. Питання відвідування знаходило своє систематичне відображення на нарадах при директорові, обумовлювалося наказами (1 раз на квартал).

Систематичний контроль з боку директора ліцею - прийняті рішення сприяли вдосконаленню системи роботи ліцею з питань поліпшення відвідування учнями, посилення індивідуальної роботи класних керівників з учнями та їхніми батьками. Як результат - тільки на 0,6% учнів, які пропустили навчання в ліцеї немає підтверджуючих документів.

Жодного дня не пропустили без поважних причин учні 1-А, 1-Б, 2-Б, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-Б, 8-Б, 9-А, 9-Б, 10, 11 класів.

Рішенням педагогічної ради від 04.06.2020р. 473 учнів переведено до наступних класів.

Із навчального закладу з врученням свідоцтв про базову загальну середню освіту випущено 48 учнів (із них 8 учнів отримали свідоцтва особливого зразка).

За підсумками навчального року нагороджено Похвальним листом 54 учні ліцею (10%).

Однак проблеми є: 68 учнів (16%) закінчили навчальний рік з балами початкового рівня. Мій обов’язок скерувати педагогічний колектив на індивідуальну роботу сім’ї для чіткого розмежування можливостей (не хочу, не можу, мені байдуже…)

Необхідно удосконалювати роботу двох груп продовженого дня. Слабким місцем є відвідування учнями ГПД (наповнюваність 30 чоловік).

Саме тут директорові слід посилити контроль за роботою вихователів (чи то учні не завжди бажають бути на ГПД, а якщо так, то чому? Чи є інші вагомі, ще не вивчені причини?)

Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до робочого навчального плану; схвалено рішенням педагогічної ради.

У процесі навчання класи з наповнюваністю 28 учнів і більше ділилися на підгрупи для вивчення української мови, англійської мови, трудового навчання, інформатики.

З урахуванням побажань учнів та їх батьків (згідно заяв) було визначено години варіативної складової у кожному класі щодо поглиблення знань чи подолання прогалин з певного предмета.

Згідно з робочим навчальним планом закладу працювали гуртки:

- вокальний,

- спортивний,

- комп’ютерний,

- бісероплетіння,

- патріотичний «Юний стрілець», «Влучний стрілець».

Намагалася створити сприятливі умови для занять учнів ліцею у гуртках, які працювали поза навчальним закладам.

Для зміцнення здоров’я учнів, розвитку їхніх фізичних та морально-вольових здібностей була добре організована робота спортивної секції.

Учні (команди дівчат та хлопців) систематично мали призові місця в районних змаганнях. В змаганнях юних туристів–краєзнавців – ІІ місце.

А за підсумками 26 спортивних ігор школярів Косівщини – ІІ місце.

З питань навчально-виховної роботи видано організаційних і за підсумками внутрішньо-шкільного контролю 186 накази.

На засіданнях педагогічної ради заслухано 30 питань і 49 – на нарадах при директорові.

Керувала роботою педагогічної ради. Більшість питань готувала особисто. Слід відмітити, що завдяки якісному плануванню засідань педради та підготовки їх, педрада стала суттєво впливати на стан навчання і виховання школярів стала вагомим джерелом підвищення педагогічної майстерності членів педагогічного колективу.

Вчителі ліцею – активні учасники районних та обласних семінарів, конференцій.

Хочу відзначити, що більшість управлінських рішень, що готувалися мною (цього вимагала і у своїх заступників), попередньо узгоджувала з їхніми виконавцями. В управлінських рішеннях відмовилася від гасел та закликів, а перейшла на конкретну програму діяльності.

Упродовж навчального року здійснювала контроль за уроками (відвідано – 72) та позакласними заходами (28). Здійснювала перевірку ведення педагогічної та учнівської документації.

Найголовнішим об’єктом вважаю контроль за рівнем навчальних досягнень учнів, при чому зведенням практики, постійного відстеження результативності навчальної діяльності кожного школяра з кожного предмета з початку його вивчення. Замість формування знань, умінь та навичок учнів основний акцент ставлю на їхній розвиток.

У практику ввійшло посеместрове планування контролю за результатами, проведення директорських контрольних робіт в кінці семестру.

Результати контролю доводжу до відома учнів та їх батьків. Головну увагу звертаю на результати навчальних досягнень молодшої ланки. Саме тут закладається фундамент для «будови на вершині якої – випускник».

Детальний аналіз результатів контролю, що проводжу разом з учителями, дає змогу відстежити причини як позитивних так негативних тенденцій та їх основі приймати конкретні рішення, які першочергово спрямовую на усунення негативних тенденцій зниження рівня навчальних досягнень кожного учня з урахуванням його навчальних можливостей.

Для управління роботою з обдарованими дітьми розробила заходи з підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, різноманітних конкурсах.

Всього учасників ІІ туру Всеукраїнських олімпіад – 42 учні, призових місць – 21 учень переможців (50%).

6 учнів стали учасником ІІІ туру Всеукраїнських олімпіад школярів.

Є і призери.

Учасники Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», фізичного «Левеня», української мови «Соняшник», англійської мови «Грінвіч» отримали сертифікат відмінний результат (32%), добрий результат (46%).

Учні є призерами англійського конкурсу від волонтерів Корпусу Миру «Write on» та конкурсу «Greenwich».

Учні ліцею є переможцями районного конкурсу творчих робіт і малюнка «Україна, в якій я хочу жити», а також мовно-літературних конкурсів імені П.Яцика та Т.Г.Шевченка.

Особливу увагу приділяла питанням виконання навчальних програм, контролю за рівнем навчальних досягнень учнів та об’єктивністю оцінювання їхніх навчальних досягнень.

Результати навчальних досягнень здобувачів освіти 3-11 класів за 2019-2020 н.р. подано в таблиці:

Класи

Учнів

Рівень навчальних досягнень

Відвідування

Початковий

Середній

Достатній

Високий

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

3-4

82

6

7%

25

31%

34

41%

17

21%

93%

5-9

308

60

19%

95

31%

114

37%

39

13%

85%

10-11

39

2

5%

12

31%

16

41%

9

23%

79%

3-11

429

68

16%

132

34%

164

38%

65

15%

86%

Безпосереднє керівництво роботою з підготовки річного плану та персональну відповідальність за його якість, а пізніше і за його виконання, у нашому закладі беру на себе. Щотижня проводила наради із заступниками з питань планування роботи ліцею, підсумків виконання плану за попередній тиждень.

Адміністрація ліцею постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. Ознайомлено учнів із Законом, що прийняла Верховна Рада України 18 грудня 2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)».

Створено банк даних дітей «Групи ризику», які знаходяться на внутрішньому обліку керувала шкільною радою з профілактики правопорушень заступник з виховної роботи.

Я, як директор ліцею, координувала роботою класних керівників, практичного психолога щодо індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень.

Результатом усієї роботи стало підвищення авторитету закладу і вчителя, більш зросла відповідальність окремих батьків за навчання і виховання дітей.

Заклад укомплектовано досвідченими, відповідальними кадрами, які насправді люблять по-материнськи дітей і з повагою ставляться до кожної сім’ї.

Спільно з заступником з навчально-виховної роботи належну увагу приділяла питанням науково-методичної роботи.

Вчителі початкової школи пройшли навчання за типовою освітньою програмою, розробленою відповідно до концепції НУШ.

Вчителі-предметники є активними учасниками вебінарів від проектів «Всеосвіта», «На урок», «Ed-era».

У встановленні чинним положенням про атестацію терміни, здійснила усі організаційні заходи щодо їх проведення. Керувала роботою атестаційної комісії І рівня. Створила для кожного члена комісії належні умови для вивчення роботи педагогів, що атестувалися.

Слід відзначити, що завдяки наявності внутрішніх чітких критеріїв оцінки діяльності педагогічних працівників, атестація відзначається відкритістю і гласністю, сприяє поглибленню товариських відносин у педагогічному колективі, є потужним мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога. Підготувала атестаційні характеристики на педагогів, які атестувалися.

В 2020 році атестувалося 10 педагогів.

Відповідно до діючого Положення про атестацію:

- підтверджено вищу категорію – 5 вчителів;

- присвоєно педагогічне звання «старший вчитель» - 6 вчителів.

Присвоєно кваліфікаційну категорію:

- «спеціаліст першої категорії» – 2 вчителі;

- «спеціаліст другої категорії» – 2 вчителі.

У колективі добрий психологічний клімат. Позитивно вирішувала окремі конфліктні ситуації. Основну увагу приділяла роботі щодо запобігання конфліктам.

Однією із першочергових щоденних моїх турбот залишалося здоров’я дітей. Так, у процесі внутрішньо-шкільного контролю за уроками та позакласними заходами звертала увагу на дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації навчально-виховного процесу, ефективність використання педагогами методів і засобів щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичної, психічної, соціальної і духовної складових здоров’я.

Ініціювала та знайшла активну підтримку педагогічного колективу, батьків, органів учнівського самоврядування щодо впровадження у навчальний процес власних концепцій, а саме: збільшення рухової активності учнів під час уроків та в позаурочний час (години здоров’я, фізкульт-хвилинки), організація позакласних заходів щодо формування навичок здорового способу життя (години класних керівників, спортивні свята, робота спортивних секцій).

Відповідно до чинної Інструкції наказом по ліцею розподілено учнів на групи для занять на уроках фізкультури.

Затверджено списки учнів:

ü Основна група - 403 учні.

ü Підготовча група (полегшені вправи) - 95 учнів.

ü Спеціальна група (відмінено нормативи) - 27 учнів.

ü Звільнено від уроків фізичної культури – 16 учнів.

Упродовж навчального року на підставі медичних висновків наказами вносилися зміни. Відповідно до вимог чинного Положення організувала медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням школярів здійснювала, контроль за його дотриманням.

Вживала заходи щодо відповідності розкладу уроків педагогічним та санітарно-гігієнічним вимогам. Так його внутрішній науковий аналіз сприяв оптимальному врахуванню динаміки працездатності школярів упродовж дня та тижня.

Як під час розробки навчального плану, так і під час складання розкладу уроків враховано норми щодо граничного тижневого навантаження кожного школяра.

Здійснювала управління організацією харчування та контроль за ним. Так наказом по школі «Про організацію харчування» призначено відповідальних за харчування, визначено їхні обов’язки, затверджено графік харчування, визначено заходи щодо обліку безкоштовного харчування.

Результати контролю за роботою шкільної їдальні обговорено на засідання педагогічної ради.

За результати моніторингу роботи шкільної їдальні обговорено на засіданні педагогічної ради. За результатами моніторингу роботи шкільної їдальні варто відмітити, що роботою їдальні задоволений педагогічний колектив, учні школи та їх батьки (не було жодної скарги).

Медичне обслуговування учнів та працівників здійснювалося відповідно до встановленого графіка.

Вчителі і учні своєчасно пройшли медичний огляд. Школа забезпечена первинними засобами надання першочергової медичної допомоги, навчанню працівників та учнів старших класів діям щодо надання долікарської допомоги. Хворі діти залишали навчальний заклад тільки тоді коли за викликом медичної сестри їх забирали родичі.

На постійному контролі тримала питання охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів і працівників. Виконання визначених заходів повною мірою забезпечило дотримання правил техніки безпеки, виробничої санітарії пожежної безпеки. Упродовж звітного періоду, як з учнями так із працівниками не було нещасних випадків.

Організувала підвіз учнів, які проживають на відстані 3 км (75 чоловік) шкільним автобусом - 3 рейси з дому до школи і з школи додому.

На батьківських зборах обов’язково іде мова про обов’язки та відповідальність за розвиток дітей та здобуття ними повної загальної середньої освіти, попередження дитячого травматизму, дитячої бездоглядності та булінгу, правильне харчування дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм проживання, дотримання вимог користування інформаційним технологіями.

Ефективно вирішувалися фінансово-господарські проблеми школи. До цієї роботи залучала батьківський комітет, раду школи (ремонт шкільних приміщень, заготовка дров для опалювання печей).

Протягом навчального року придбано до школи:

- комплект парт для 3 класу (депутат обласної ради Мельниченко О.М.);

- комплект парт для 5 класу (спонсорська допомога);

- комп’ютерна техніка (10 штук) в комп’ютерному класі (депутат обласної ради Мельниченко О.М.);

- комп’ютерна техніка (8 штук) (бюджетні кошти);

- спортивний майданчик з різноманітними тренажерами (депутати Старокутської сільської ради);

- технічні і методичні засоби для навчання дітей 2-х класів за програмою НУШ (за бюджетні кошти).

Звичайно, це все добре, але нам в край необхідний комплект парт для учнів підліткового віку (15 штук на суму 40 000 грн.).

В пошуках спонсорської допомоги.

Ужито низку практичних заходів та проконтрольовано їх виконання з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період. Результатом їх виконання стало дотримання теплового режиму в усіх начальних приміщеннях.

Упродовж року забезпечено чіткий контроль за споживанням паливно-енергетичних ресурсів.

Наявні результати і здобутки з управління школою - це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива праця заступників директорів Марчук Галини Іванівна, Федінчук Мар’яни Василівни, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості.

За добрий рейтинг Старокутського ліцею, хочу висловити щиру вдячність всім учасникам навчально-виховного процесу.

На найближчу перспективу основними векторами своєї діяльності вважаю роботу з подальшої реалізації пріоритетних напрямів розвитку закладу згідно вимог НУШ.

Впевнена, що освіта – це найважливіше, для того щоб наша країна стала сильною, а для того, щоб наші діти добре заробляли і почували себе вільно в цьому світі – потрібні міцні знання.

Знання – це набагато дорожче, ніж нафта, газ, корисні копалини…

Знання рухають світ.

Кiлькiсть переглядiв: 303

Коментарi